Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace
Dárcovství spermií představuje variantu umělého oplodnění s použitím spermií od anonymního dárce. Jde o řešení vhodné zejména pro muže, kteří z různých důvodů nejsou schopni produkce zdravých spermií.

Dárcovství spermií patří mezi běžné a velmi úspěšné metody léčby neplodnosti. V České republice je dárcovství zárodečných buněk řešeno legislativou vycházející ze směrnic Evropské unie, které jsou závazné pro všechny členské státy. Jde zejména o zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk a vyhlášku č. 422/2008 Sb.

Na základě platných zákonů České republiky je dárcovství zárodečných buněk dobrovolné a anonymní jak pro dárce, tak pro příjemce a děti počaté pomocí této metody. Klinika je povinna uchovávat zdravotní dokumentaci dárců a dárkyní po dobu 30 let a podléhá pravidelným kontrolám ze strany státních úřadů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví).

Darované spermie

Klinika IRG disponuje rozsáhlou databankou zamražených spermií od dárců. Výběr dárce provádí lékař na základě dotazníku vyplněného léčeným párem se snahou o co nejvyšší shodu ve fenotypických parametrech. Pokud muž či pár nepochází z Evropy a má zájem pouze o dárce odpovídajícího etnika, může hledání vhodného dárce prodloužit čekací dobu.

Dárci spermií jsou zcela zdraví, disponují negativní rodinnou anamnézou dědičných onemocnění, podstupují zákonem stanovená genetická vyšetření (karyotypizace a vyloučení mutací v genu pro cystickou fibrózu) a opakovaná vyšetření k vyloučení pohlavně přenosných chorob (HIV, HBSAg, HCV, chlamydie, syfilis). Darované spermie nepředstavují pro dárce zdroj finanční náhrady, dárce má nárok pouze na náhradu vynaložených výdajů spojených s darováním.