„díky jedné úžasné ženě, mohu nyní chovat v náručí svoje vytoužené miminko. Moc s manželem děkujeme!!“…….Pavla, 32 let.

Darování vajíček a spermií je stále častěji zařazováno jako velmi úspěšná metoda léčby neplodnosti. Využívají ji páry, které, díky řadě onemocnění, nemohou otěhotnět. Darování vajíček nebo spermií je pro ně často jediným možným řešením, jak dosáhnout vytouženého těhotenství.

 

O darování vajíček s koordinátorkou Annou Šímovou

Rozhovor s Annou Šímovou, hlavní koordinátorkou darování vajíček na klinice Ferticare:

 

Dárcovství - průběh odběru vajíček

Dárcovství oocytů patří mezi velmi úspěšné metody léčby neplodnosti. V České republice je dárcovství zárodečných buněk řešeno legislativou vycházející ze směrnic Evropské unie, které jsou závazné pro všechny členské státy. Jde zejména o zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk a vyhlášku č. 422/2008 Sb.

Na základě platných zákonů České republiky je dárcovství zárodečných buněk dobrovolné a anonymní jak pro dárkyně, tak pro příjemkyně a děti počaté pomocí této metody. Klinika je povinna uchovávat zdravotní dokumentaci dárců a dárkyní po dobu 30 let a podléhá pravidelným kontrolám ze strany státních úřadů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví).

Dárkyní vajíček se může stát zdravá žena od 18 do 34 let věku, která splňuje všechna kritéria pro dárkyni vajíček, stanovená na základě předchozího vyšetření.

Prvním krokem celého procesu je vaše registrace –tzn. vyplnění krátkého dotazníku a jeho zaslání na email kliniky, poté vás bude kontaktovat koordinátorka nebo sestra a domluví s vámi termín návštěvy na klinice. V ten den, po vyplnění obsáhlejšího dotazníku, proběhne vyšetření lékařem - bude provedeno základní gynekologické vyšetření a ultrazvuk. Dále je součástí vyšetření krevní odběr - kontrola hladiny významných hormonů, z odběru krve jsou také provedeny testy na přenosná infekční onemocnění HIV, syfilis, žloutenky typu B a C, a genetické vyšetření.

Následuje stimulace vaječníků, která obvykle trvá 10-14 dní a spočívá v asi desetidenní aplikaci injekcí. Celý průběh odběru vajíček sestává ze tří až čtyř návštěv-kontrol. Hormonální injekce vedou ke stimulaci a růstu folikulů ve vaječnících. Vpich miniinjekcí do podkoží není náročný ani bolestivý a zvládnete jej sama. Nemusíte se obávat, naše lékařské asistentky vám individuálně vysvětlí aplikaci léků a jejich užívání. Od zahájení stimulace do první ultrazvukové kontroly je zhruba 6-8 dní. Při druhé ultrazvukové kontrole je obvykle již naplánován termín odběru vajíček.

Samotný odběr je ambulantní. Pod kontrolou ultrazvuku se poševní cestou odsají vajíčka. Tato punkce se provádí v cca dvacetiminutové celkové anestesii, aby žena necítila žádnou bolest. Po této anestesii si odpočinete 2 hodiny na lůžku, pak můžete odejít domů, vždy ale v doprovodu druhé osoby. Stimulace vaječníků je považována za bezpečný medicínský postup, který neovlivňuje další zdravotní stav ani plodnost ženy.

Dále ještě následuje kontrola stavu dárkyně u nás na klinice a tímto celý proces končí. Nadále budete v péči vašeho obvodního gynekologa.

Dárkyni vyplácíme jako náhradu ušlých výdajů spojené s darováním jednorázově po úspěšném odběru až 30 000 tis. Kč, které dostanete bezprostředně po dokončeném odběru vajíček před odchodem domů. Po první návštěvě, pokud bude zájemkyně vhodná jako dárkyně vajíček a bude zařazena do darovacího programu, obdrží 1000 Kč jako kompenzaci za ušlý zisk a náklady spojené s návštěvou na klinice.

 

Chcete se stát dárkyní?

Více informací o darovacím programu a možnost registrace najdete i na našem webu www.darkynenadeje.cz

 

Příběhy dárkyň

Jaké je to být dárkyní vajíček? Podívejte se na video příběhy našich dárkyň.

Další informace pro dárce

Obecné informace o dárcovství

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.