Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech a ve Znojmě je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace

V prostorách institutu FertiCare v Karlových Varech se nachází genetická ambulance s laboratoří lékařské genetiky.

Lékařská genetika se zabývá diagnózou a prevencí chorob s dědičnou složkou. Institut FertiCare SE je zaměřen hlavně na choroby a stavy ovlivňující plodnost a vedoucí k vrozeným vadám. V našich specializovaných poradnách se zaměřujeme také na dědičné smyslové vady a nádorové choroby.

Institut FertiCare SE sleduje veškeré trendy a vývoj v oblasti lékařské genetiky a reprodukční medicíny. Vzdělávání pracovníků a zvyšování jejich odbornosti patří k základním metodám zvyšování kvality poskytované péče.

Důvody genetického vyšetření:

 • vrozená vada nebo choroba s možnou dědičnou složkou v rodině
 • narození dítěte s vrozenou vadou
 • neplodnost, opakované spontánní potraty, porod mrtvého dítěte
 • plánování těhotenství po onkologické léčbě
 • opakovaný nebo častý výskyt nádorů v rodině
 • příbuzenský vztah

Důvody genetického vyšetření v těhotenství:

 • věk matky nad 35 let, otce nad 45 let
 • pozitivní výsledek screeningového vyšetření v těhotenství
 • vystavení vnějším vlivům – lékům, ionizujícímu záření (rentgen, CT)
 • vystavení infekčním onemocněním

Poskytovaná péče v genetické ambulanci

V naší genetické ambulanci se na vás těší náš tým. Objednat se můžete na telefonním čísle 353 433 958. Genetická ambulance sídlí v přízemí budovy.

 • kompletní genetické poradenství
 • prekoncepční vyšetření sterilních párů
 • kompletní genetická prenatální diagnostika (USG, invazivní výkony: CVS, AMC), včetně 3D (4D) ultrazvukového vyšetření screeningu I. a II. trimestru (NT, NB…)
 • genetické poradenství pro páry s výskytem genetických onemocnění v rodině
 • onkogenetická vyšetření vrozených predispozic k nádorovým onemocněním
 • genetická vyšetření predispozic k tromboembolické nemoci (TEN, IM, CMP…)
 • DNA testování nosičství mutací spojených s genetickými chorobami

Služby a vyšetření genetické ambulance

Prekoncepční diagnostika

Prekoncepční genetické vyšetření

Prenatální diagnostika

► Ultrazvukové vyšetření plodu v I. trimestru - 13.týden těhotenství.

► Screening preeklampsie a růstové retardace plodu

► Ultrazvukové vyšetření plodu v II. trimestru - ve 20.–22.týdnu, ev.lze provést v 18.–23. týdnu těhotenství.

► Screeningové ultrasonografické vyšetření v III. trimestru - 30.-32. týden těhotenství.

► 3D/4D Ultrasonografie - včetně záznamu na DVD.

► Amniocentéza - odběr plodové vody, invazivní vyšetření.

Odběr choriových klků - odběr choriových klků – CVS, invazivní vyšetření.

► Superkonziliární ultrazvukové vyšetření

► Neinvazivní vyšetření nejčastějších chromozomálních aberací (NIPT)

► Panorama test (Praha)

Postnatální diagnostika

Konzultace a postnatální vyšetření