Tromboembolická onemocnění jsou zapříčiněna mutací některého genu regulujícího srážení krve neboli tzv. trombofilní mutací.

V důsledku může pro pacienty představovat zvýšené riziko hluboké žilní trombózy (ucpání žíly) nebo plicní embolie například v průběhu těhotenství, při dlouhodobém znehybnění, cestování nebo při užívání některých léků, např. hormonální antikoncepce nebo náhradní hormonální terapie.

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.