NIPT (neinvazivní prenatální testování, angl. non-invasive prenatal testing) je v současnosti alternativní metodou ke genetickému testování plodu v indikovaných případech hraničního rizika častých aneuploidií bez ultrazvukového nálezu.

Kdy mám podstoupit vyšetření NIPT?

  • při vyšším věku matky ( nad 35 let)
  • v těhotenství po asistované reprodukci
  • při obavách o osud plodu
  • při zvýšeném riziku trizomie chromozomů č.21, 18, 13 zjištěném obvykle při kombinovaném screeningu.Týká se cca 5 % vyšetřovaných žen v závislosti na jejich věku.

Pozitivní nález NIPT (při daných indikačních kritériích odpovídá cca 1 - 2 % z celkového počtu výsledků NIPT) musí být potvrzen přímým genetickým vyšetřením tkání plodu (např. amniocentézou).

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.