Zavolejte nám Konzultace
Souhrnné informace pro klienty Ferticare Clinics.

Covid, očkování & těhotenství / asistovaná reprodukce

Po celém světě již byly zaznamenány desítky milionů případů nemoci Covid-19. Zároveň byly od roku 2021 podány stovky milionů dávek vakcíny. Existuje však kategorie lidí, kteří mají o očkování stále mnoho pochybností: ženy a muži, kteří usilují o početí dítěte, ať už přirozenou cestou, nebo prostřednictvím asistované reprodukce.

Proto je naším cílem naše klienty informovat na základě aktuálních dostupných informací, kde vycházíme z poznatků, které uvádí Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE) a Mezinárodní federace společností pro plodnost (IFFS) a další odborné instituce.

Souhrnné informace o asistované reprodukci vs. COVID-19 najdete zde

Opatření přijatá v souvislosti s COVID-19

Obecně nabízíme našim pacientům konzultace osobně, přes Skype nebo telefonicky.

Příchod koronaviru COVID-19 do mnoha evropských zemí a opatření, která musela být přijata, aby se co nejvíce omezila nákaza, vyvolala znepokojivou situaci v celé populaci i u těhotných žen nebo žen podstupujících asistovanou reprodukci, zejména s ohledem na možné důsledky tohoto viru na léčbu, těhotenství nebo budoucí dítě.

FertiCare chce proto uklidnit a informovat všechny své pacienty, že aktivně sledujeme vývoj viru a zároveň na naší klinice zavádíme jak nařízení stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR, tak i doporučení vědeckých společností.

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR jsme přijali na klinice FertiCare všechna nezbytná opatření proti šíření virové nákazy, a tím k zajištění zdraví našich pacientů a zaměstnanců:

Je nám velmi líto nepříjemností, které tato opatření mohou způsobit, ale jsme si jisti, že díky spolupráci nás všech bude klinika FertiCare bezpečné místo, kde můžeme i nadále poskytovat kvalitní péči našim pacientům.

Naši lékaři nabízejí vstupní konzultace prostřednictvím skype nebo telefonicky, ale i standartní konzutace osobně na klinice.