Zavolejte nám Konzultace
Co to jsou spermie? Jak a v kterých orgánech vznikají? Odpovědi na tyto otázky naleznete v následujícím článku.

Co to jsou spermie

Mužské tělo je místem vzniku spermií, jejichž základní schopností je oplození ženského oocytu – vajíčka. Spermie jsou mužské pohlavní buňky protáhlého tvaru, v jejichž struktuře lze rozeznat čtyři části – hlavičku, krček, střední část a bičík. Na svrchní straně hlavičky se nachází akrosom – váček obsahující enzymy, jež napomáhají proniknutí spermie skrz zónu pellucidu (membránu kryjící oocyt) a umožňují tak oplození oocytu spermií. V hlavičce spermie se také nachází jádro buňky. Buněčné jádro obsahuje nosič genetické informace - DNA zformovanou do podoby chromozomů. Každá buňka lidského těla obsahuje ve svém jádře celkem 23 párů chromozomů. 22 párů chromozomů představují tak zvané autozomy, jeden pár chromozomů pak představují tak zvané gonozomy, které určují pohlaví jedince. Na rozdíl od ostatních buněk těla se v jádře spermie nachází pouze 22 autozomů – vždy jeden chromozom z každého páru autozomů, a jeden gonozom, který se nazývá chromozom Y. Po splynutí oocytu se spermií tak vzniká buňka s plným počtem chromozomů. Potomci tedy dědí vždy polovinu genetické informace od otce a druhou polovinu genetické informace od matky.

Jak spermie vznikají

Spermie vznikají a dozrávají ve varlatech a nadvarlatech. Varlata jsou tvořena dvěma kompartmenty – tubulárním a intersticiálním. Tubulární kompartment obsahuje semenné kanálky, ve kterých vznikají spermie. Stěnu semenných kanálků vystýlá zárodečný epitel se zárodečnými buňkami. Kromě zárodečných buněk se zde nachází i podpůrné buňky, které vyživují spermie, zárodečné buňky a podporují jejich vývoj. Intersticiální kompartment varlat tvoří Leydigovi buňky produkující testosteron. K dokončení vývoje prvních spermií dochází se vstupem muže do puberty, přičemž vývoj spermií trvá přibližně 3 měsíce. Ke správnému vývoji spermií je zapotřebí, aby byla udržována konstantní teplota varlat, přibližně 35 C°.

Vývoj a zrání spermií

Vývoj a zrání spermií řídí hormony – látky, jejichž hlavní funkcí je regulace dějů probíhající v lidském organismu. Proces vývoje spermií je regulován třemi různými hormony – luteinizačním hormonem (LH), folikulystimulujícím hormonem (FSH) a testosteronem. Luteinizační hormon stimuluje produkci testosteronu v Leydigových buňkách. Folikulystimulující hormon ovlivňuje zárodečný epitel a společně s testosteronem působí také na podpůrné buňky regulující vývoj spermií. Vyvinuté spermie prochází skrz semenné kanálky z varlat do nadvarlat. Během přechodu do nadvarlat získávají spermie schopnost pohybu a vlastnosti potřebné k oplození oocytu. Zralé spermie jsou shromažďovány v nadvarleti a semenovodu.

Ejakulát a vyšetření spermiogramu

Při orgasmu dochází ke svraštění prostaty a semenovodu, v důsledku čehož dochází k ejakulaci. Ejakulát obsahuje 10% spermií, z toho 80 běžně představují spermie s abnormální morfologií. Kromě spermií obsahuje ejakulát ještě seminální plasmu s velkým množství různých látek, které napomáhají pohybu spermií a spermie vyživují. K dosažení úspěšného oplození oocytu je třeba, aby ejakulát obsahoval dostatečné množství kvalitních spermií. Vyšetření vzorku ejakulátu se nazývá spermiogram a patří mezi základní vyšetření muže podstupujícího léčbu neplodnosti. Vyšetření spermiogramu je doporučeno podstoupit také mužům, kteří zatím neplánují založit rodinu, ale chtějí se vyhnout možnému riziku neplodnosti.

Spermie