Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace
Aby bylo oplození metodou ICSI úspěšné, je třeba soustředit velkou pozornost kvalitě vybrané spermie. Získání té nejkvalitnější se věnuje mikromanipulační metoda PICSI, neboli Preselected ICSI.

PICSI – detailní výběr spermie

PICSI je selekce spermií díky jejich vazbě na hyaluronan. Tato látka je přirozenou součástí obalů vajíčka, proto je tato schopnost spermie navázat se na něj mimořádně důležitá. V přirozeném procesu oplodnění je schopnost spermie proniknout do obalu vajíčka klíčovým bodem. Bylo také prokázáno, že spermie, které mají dobrou vazbu na látku hyaluronan, mají kromě nejvyššího fertilizačního potenciálu, menší náchylnost ke vzniku chromozomálních poruch a poškození DNA.

Výhody metody PICSI

U spermií se běžně hodnotí vizuální a kvantitativní charakteristiky, zejména počet spermií, jejich pohyblivost, morfologie nebo objem vzorku. Takové hodnocení je však limitované a nedokáže posoudit zralost spermie ani její schopnost oplodnit vajíčko. Defekty, jako je například nezralost spermií nebo chromozomální anomálie, často nejsou pod mikroskopem volným okem vidět. Metoda PICSI pomáhá tyto spermie identifikovat a vyřadit je z výběru. Jistým způsobem tedy simuluje přirozené podmínky výběru spermie pro oplození vajíčka.

Pro koho je metoda PICSI vhodná

  • Metodu doporučujeme párům s prokázaným horším vývojem embryí, opakovaným selháním nidace (uhnízdění) embrya
  • U žen opakovaně potrácejících.
  • Indikací k použití PICSI je snížená motilita (pohyblivost) spermií (asthenozoospermie)

Jak probíhá metoda PICSI

Metoda výběru nejkvalitnější spermie spočívá v nasimulování přirozeného výběru spermie v laboratorních podmínkách. Provádí se tak, že se na speciální gel s hyaluronanem v Petriho miskách umístí spermie. Ty, které jsou zralé, se na gel uchytí hlavičkou. Jsou to ty, které mají schopnost oplodnit vajíčko. Nezralé spermie se uchytit nedokážou a jsou odplaveny. Dochází tedy k oddělení kvalitních zralých spermií od těch, které nejsou vhodné pro ICSI. Tyto spermie mají kvalitnější genetickou výbavu a jsou méně náchylné k anomáliím.

Takto předvybranou spermii následně embryolog vpraví do vajíčka běžným postupem metody ICSI. Následuje několikadenní dělení buněk v inkubátoru a přenos embrya do dělohy. Možnost oplození vajíčka, uchycení embrya a jeho správný vývoj je u této metody vyšší než u běžné metody ICSI, kdy je stav spermie hodnocen pouze na základě stavby a pohyblivosti.

IMSI – intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie

Je selekce spermií na základě mikroskopického zhodnocení jejich morfologie. K výběru nejzdravěji vypadající spermie, která má nejvyšší potenciál k oplodnění vajíčka, zde používáme speciální objektiv.

Pro koho je metoda IMSI vhodná

Indikací k použití IMSI je zvýšená incidence patologií spermií (teratozoospermie).