Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech a ve Znojmě je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace
Vyšetření během 30. – 32. týdne těhotenství. V průběhu tohoto období je základem vyšetření velikost a poloha plodu. Znovu se posuzují jednotlivé orgány, stav a uložení placenty a množství plodové vody. V některých případech měříme rychlost průtoku krve v pupečníku a dalších cévách plodu.

Vyšetření provádíme v genetické ambulanci v Karlových Varech.

Písemná zpráva musí zhodnotit:

  • počet plodů
  • vitalitu
  • polohu plodu
  • biometrii, při které jsou měřeny parametry BPD, HC, AC, FL a vypočtena odhadovaná hmotnost plodu – EFW (při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací těhotenství podle CRL v I. trimestru je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu
  • lokalizaci placenty (zasahuje-li do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky)
  • množství plodové vody.