Zavolejte nám Konzultace

VZDĚLÁNÍ

1984 – Atestace II. stupně v gynekologii a porodnictví

1979 – Atestace I. stupně v gynekologii a porodnictví

1976 – Promoce Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

PRAXE

2020 – dosud – Znamed s. r. o., centrum asistované reprodukce

Lékař, specialista v IVF

2018 – dosud vedoucí centra asistované reprodukce v Hanoji (IVF Vietnam Ltd.)

2013 – zakladatel GYN Vietnam Company

2013 – zakladatel IVF centra ve Vietnamu (Bach Mai Hospital)

1994 – 1995 – spoluzakladatel a vedoucí lékař IVF ISCARE I.V.F. Inc

1994 – spoluzakladatel Almeda Inc. Nemocnice Neratovice

1992 – spoluzakladatel GynCentrum Ltd.

1982 – Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK