Zavolejte nám Konzultace

MUDr. Marcel Hasch je lékařem se specializací v oborech gynekologie-porodnictví a lékařská genetika. Na klinikách FertiCare pracuje jako vedoucí lékař genetické ambulance a je ve svém oboru uznávaným odborníkem.

Zaměření na obor gynekologie-porodnictví si dle svých slov „vybral pro jeho výraznou pestrost, kterou člověku každý den poskytuje od činností v rámci ambulantní praxe, přes nejrůznější zobrazovací metody, až po složitější činnosti, jako jsou porody či operace.“

Jeho přáním však bylo poskytovat ještě komplexnější odbornou péči nejen těhotným ženám a tak se v roce 2008 začal více zabývat také genetikou. Spojování praxe s teorií v tak fascinující disciplíně, kterou genetika bezpochyby je, jej pohltilo natolik, že se rozhodl udělat si atestaci právě z lékařské genetiky.

MUDr. Hasch patří k lékařům, kteří se neustále zdokonalují ve svém oboru a zaměřují se na kontinuální prohlubování svých znalostí, stejně jako zvyšování své kvalifikace.

Je mimo jiné držitelem následujících certifikátů:

  • London Fetal Medicine Foundation Certificate (mezinárodní certifikát v oblasti ultrazvukové diagnostiky)
  • Certifikát k provádění superkonziliárních ultrazvukových vyšetření v těhotenství ČLS JEP

Jako jediný lékař v Plzeňském a Karlovarském kraji je současně držitelem těchto certifikátů spolu se specializací v lékařské genetice. Takovýchto lékařů je v České republice asi jen 10-15 a jsme tedy velmi pyšní na to, že je MUDr. Hasch součástí právě našeho týmu.

Od roku 2015 se také více zabývá prací ve významných genetických laboratořích pro doplnění znalostí a možností péče o těhotné, a k jeho dalším záslužným činnostem patří také např.:

  • školení v oblasti genetických vyšetření a prenatální diagnostiky
  • s genetickým týmem prof. MUDr. Michala Michala se v Bioptické laboratoři významně podílel na zavedení Panorama testu (nejpřesnější neinvazivní prenatální test na světě) do ČR
  • na Gynekologicko-porodnické klinice FN Plzeň založil v roce 2018 Centrum fetální medicíny

„Mým největším přáním je to, abych mohl celý život dělat kvalitní medicínu a z toho neustoupím, i kdybych neměl co jíst. Chci, aby kvalitní a odborná péče byla dostupná pro všechny a aby se těhotným ženám, které ke mně každý den přichází, vždy dostalo té nejlepší odborné péče. A i kdyby snad přicházely s nějakými obavami, tak aby tyto, díky profesionálnímu a komplexnímu přístupu, mohly být zahnány.“

Těším se s Vámi na viděnou na klinikách FertiCare!

Váš MUDr. Marcel Hasch

Současná pracoviště

FertiCare - institut reprodukční medicíny a genetiky KV
Vedoucí lékař genetické ambulance

Bioptická laboratoř s.r.o.
Lékař klinická genetika

Synlab czech s. r. o.
Odborný garant genetické laboratoře

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
Lékař gynekologie-porodnictví, ultrazvuková diagnostika, klinická genetika

Odborná praxe

IVF Zentren Prof. Zech Karlovy Vary
Lékař gynekologie-porodnictví, ultrazvuková diagnostika, klinická genetika

Genetika Plzeň s.r.o.
Lékař gynekologie-porodnictví, ultrazvuková diagnostika, klinická genetika

Nemocnice Hořovice
Lékař gynekologie-porodnictví

Vzdělání

2012 – Atestace Lékařská genetika

2003 – Atestace Gynekologie a porodnictví

1998 – Univerzita Karlova Plzeň, Lékařská fakulta

Certifikáty a licence

2014 – Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru Lékařská genetika

2013 – Certifikát - Superkonziliární ultrazvukové vyšetření ČGPS, ČLS JEP

2012 – Specializovaná způsobilost v oboru Lékařská genetika

2007 – Mezinárodní ultrazvukový certifikát Fetal Medicine Foundation

2005 – Specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie porodnictví

2004 – Licence pro výkon samostatné praxe v oboru gynekologie a porodnictví