Zavolejte nám Konzultace
„V oboru reprodukční medicíny se pohybuji již přes 30 let a stejně jako na začátku, i dnes jsou pro mě zásadní hodnoty jako transparentnost, diskrétnost, preciznost a individuální přístup ke každému páru, který k nám přichází.“

MUDr. Petr Uher, Ph.D. je zakladatelem a také vedoucím lékařem pražské kliniky Ferticare Prague a také karlovarského Institutu reprodukční medicíny a genetiky.

V letech 1984–1985 byl jedním z členů týmu profesora Pilky, jehož zásluhou se zde před 35 lety, v tehdejším Československu a v celém východním bloku, narodilo první dítě ze zkumavky, byl to chlapec.

Ani po odchodu do Rakouska obor gynekologie neopustil. V letech 1993 – 2003 byl zástupcem primáře gynekologického oddělení nemocnice v rakouském městě Dornbirn a 2002 – 2003 působil v institutu profesora Zecha ve švýcarském městě Niederuzwill. 

V České republice doktor Uher vybudoval v roce 2003 Institut reprodukční medicíny v Plzni. Ten se stal po třech letech svého provozu jedním ze tří největších center v České republice. V roce 2007 otevřel Institut reprodukční medicíny a genetiky Karlovy Vary a v roce 2009 zakládá kliniku IVF Cube v Praze, kde setrvává ve funkci zakladatele, majoritního akcionáře a členem dozorčí rady až do předání kliniky minoritním akcionářům roku 2016. Rok na to zahajuje činnost kliniky asistované reprodukce Ferticare Prague v Praze.

Doktor Petr Uher je odborným lékařem pro reprodukční medicínu jak v České republice, tak i v Rakousku a ve Švýcarsku. Nyní aktivně poskytuje poradenství neplodným párům ve Wolfurtu nebo v Berlíně. V italském městě Bolzano se podílí manažersky a medicínsky na chodu kliniky reprodukční medicíny Donna Salus. 

Kromě svojí lékařské činnosti je jeho hlavní náplní především manažerské řízení všech klinik asistované reprodukce tak, aby úroveň poskytované péče všem klientům splňovala nejvyšší evropské jak lékařské, tak etické standardy.

Svoje životní postřehy a lékařské zkušenosti z gynekologie a genetiky a z pracovních působení v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Finsku nebo USA, zhodnotil ve svých četných odborných publikacích a knihách. Aktivně se podílí na studiích a účastní se gynekologických a sexuologických kongresů po celém světě. Je častým hostem televizních a rozhlasových pořadů a velmi rád přednáší studentům LF KU v Praze. 

Hovoří plynně česky, německy, anglicky, částečně také rusky, chorvatsky.

VZDĚLÁNÍ

2010 Dizertace v reprodukční medicíně – Ph.D.

2009 Specializovaná atestace v reprodukční medicíně a endokrinologii

1996 Nostrifikace Dr. med. univ. Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

1994 Zkouška z německého jazyka – Goethe Institut Vídeň

1992 Atestace II. stupně v gynekologii a porodnictví

1987 Atestace I. stupně v gynekologii a porodnictví

1978–1984  Promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

PRAXE

2017–dosud  Ferticare Prague
Vedoucí lékař a jednatel

2012–dosud  Institut reprodukční medicíny a genetiky Karlovy Vary
Vedoucí lékař a jednatel společnosti

2009–2016  IVF Cube
Zakladatel, majoritní akcionář a člen dozorčí rady

2003–2011  IVF Zentren Prof. Zech Plzeň
Vedoucí lékař, zakladatel a jednatel společnosti

2002–2003  IVF Institut Prof. Zech Niederuzwill
Vedoucí lékař

1993–2001  Nemocnice v Dornbirn
Zástupce primáře gynekologie

1992–1993  Oddělení asistované reprodukce gynekologické kliniky MU v Brně
Vedoucí lékař

1984–1992  Gynekologicko-porodnická klinika lékařské fakulty MU v Brně
Asistent

ČLENSTVÍ

Svaz soukromých gynekologů SSG ČR

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, sekce asistované reprodukce

Česká sexuologická společnost

Člen ESHRE

Österreichische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie

Berufsverband den deutschen Gynäkologen

Rotary klub Plzeň

KURZY A ŠKOLENÍ

2010 Certifikát – Elektroakupunktura dle Volla

2006-2007 Stáž a praxe v PGD u Dr. Verlinského, RGB Institut v Chicagu, USA

2006-2007 Stáž v molekulární biologii u Prof. Howatta, Tampere, Finsko

2001-2008 Opakovaně kurs endokrinologie v Mnichově, Německo

2000 Kurz v prenatální diagnostice, Innsbruck, Rakousko

1995 Kurz v dopplerovské sonografii, Berlín, Německo

1995 Kurzy pro pokročilé operativní endoskopické techniky Hamburg, Německo

1991 Workshop – techniky zamrazování embryí – Erlangen, Německo

1990 Atestační kurz v andrologii, ILF Praha

PUBLIKACE

Monografie

 • Hourova M, Kralickova M, Uher P. Vývoj miminka před narozením. 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2007. 112 stran. ISBN 978-80-247-1942-9.

Původní práce

2011

 • Zech NH, Murtinger M, Uher P. Pregnancy after ovarian superovulation by transdermal delivery of follicle-stimulating hormone. Fertil Steril. 2011 Apr 15. [Epub ahead of print]
 • Houdek Z, Cendelin J, Kulda V, Babuška V, Vožeh F, Hatina J, Kraličková M, Pacherník J, Uher P: Preliminary study of P19-derived neuroprogenitors and naive cells survival after the intracerebellar application in B6CBA mice

2010

 • Babuška V, Kulda V, Houdek Z, Pešta M, Cendelín J, Zech N, Pacherník J, Vožeh F, Uher P, Králíčková M. Characterization of P19 cells during retinoic acid induced differentiation. Prague Med Rep. 2010;111(4):289-99.

2009

 • Uher P, Baborova P, Kralickova M, Zech MH, Verlinsky Y, Zech NH. Non-informative results and monosomies in PGD: the importance of a third round of re-hybridization.Reprod Biomed Online. 2009 Oct;19(4):539-46.
 • Novotný Z, Krízan J, Síma R, Síma P, Uher P, Zech N, Hütelová R, Baborová P, Ulcová-Gallová Z, Subrt I, Ulmanová E, Houdek Z, Rokyta Z,Babuska V, Králícková M. Leukaemia inhibitory factor (LIF) gene mutations in women diagnosed with unexplained infertility and endometriosis have a negative impact on the IVF outcome. A pilot study. Folia Biol (Praha). 2009;55(3):92-7.
 • Zech NH, Baborova P, Corn C, Zech MH, Vanderzwalmen P, Uher P. Correlation between morphological semen parameters and sperm nuclear DNA damage: focus on the nuclear vacuoles and patient with environmental stress. J Androl 2009; 30 (Suppl S): 102,Journal of Andrology

2008

 • Uher P, Baborova P, Huttelova R, Kralickova M, Vanderzwalmen P, Zech N. Methodological aspects of attempts to trans-differentiate adult stem cells into embryonic-like cells in vitro. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2008 Dec;152(2):231-3.
 • Vanderzwalmen P, Hiemer A, Rubner P, Bach M, Neyer A, Stecher A, Uher P, Zintz M, Lejeune B, Vanderzwalmen S, Cassuto G, Zech NH. Blastocyst development after sperm selection at high magnification is associated with size and number of nuclear vacuoles. Reprod Biomed Online. 2008 Nov;17(5):617-27.

2007

 • Králícková M, Ulcová-Gallová Z, Síma R, Vanecek T, Síma P, Krizan J, Suchá R, Uher P, Hes O, Novotný Z, Rokyta Z, Vetvicka V. Association of the leukemia inhibitory factor gene mutation and the antiphospholipid antibodies in the peripheral blood of infertile women. Folia Microbiol (Praha).  2007; 52(5): 543-8.
 • Králícková M, Síma R, Martínek P, Vanecek T, Ulcová-Gallová Z, Síma P, Krizan J, Kalis V, Stepán Jr, Stepán J, Rokyta Z, Uher P, Hes O. The leukemia inhibitory factor gene mutations in the population of infertile women: the heterozygote transition G to A on the position 3400 does not affect the outcome of the infertility treatment. Ceska Gynekol. 2007 Aug;72(4):293-8.
 • Uher P, Hüttelová R, Králícková M, Novotný Z, Rokyta Z, Vanderzwalmen P, Zech N. How can the haematopoietic stem cells from the umbilical cord blood be de-differentiated in vitro? Our first results using the co-cultivation systems. Ceska Gynekol. 2007 Aug;72(4):280-3.

2006

 • Kralickova M, Sima R, Vanecek T, Sima P, Rokyta Z, Ulcova-Gallova Z, Sucha R, Uher P, Hes O. Leukemia inhibitory factor gene mutations in the population of infertile women are not restricted to nulligravid patients. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006 Aug;127(2):231-5. Epub 2006 Mar 20.

2005

 • Kralickova M, Sima R, Vanecek T, Ulcova – Gallova Z, Sima P, Krizan J, Rokyta Z, Sucha R, Uher P, Hes O. Příspěvek k poznání imunogenetického pozadí implantace embrya: popis přirozeně se vyskytujících mutací v genech kódující cytokiny. Plzeň. lék. sborník., Suppl. 80, 2005: 117-121.

Přednášky a abstrakta ze sjezdů a sympozií

2010

 • Hüttelova R, Kleibl Z, Kleiblova P, Visnova H, Uher P. PCR-PGD pro hereditární nádorové syndromy – first report pro BRCA1/2. 9. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, brno, 9. – 10. listopad, 2010. Souhrn publikován v Praktická gynekologie, 2010, 13 (suppl. 1): 13-14.
 • Hüttelova R, Visnova H, Uher P. Vitrifikace oocytů v případech nedostupnosti spermií při programu IVF. 9. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, 9. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, brno, 9. – 10. listopad, 2010. Souhrn publikován v Praktická gynekologie, 2010, 13 (suppl. 1): 13-14.
 • Pitule P, Cedíková M, Houdek Z, Cendelín J, Kulda V, Králíčková M, Vožeh F, Babuška V, Pacherník J, Zech N, Uher P. The comparison of the survival of P19-derived neuroprogenitors and P19 naïve cells after intracerebellar application in a mice model with and without neurodegeneration. 8th International Stem Cell School in Regenerative Medicine.Stockholm, Sweden, September 3rd - 5th, 2010.
 • Králíčková M, Houdek Z, Cendelín J, Kulda V, Vožeh F,  Babuška V, Hatina J, Zech N, Uher P, Pacherník J. Význam nádorových kmenových buněk a možnosti kmenových buněk v terapii nádorů. Prezentováno na Postgraduálních lékařských dnech 2010, Plzeň, 9.-11. února 2010. Abstrakt publikován ve Sborníku abstrakt, s. 15-16.

2009

 • Uher P: PGD – eine Kontroverse in der Reproduktionsmedizin, vyžádaná přednáška, 25. Jahrestagung der Österreichen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin in Saalfelden, Österreich, 8.-10. Oktober, 2009
 • Houdek Z, Hűttelová R, Cendelín J, Králíčková M, Zech N, Pacherník J, Uher P. Přežívání a diferenciace P19-odvozených neuroprogenitorů u myší typu Lurcher. Pilotní studie. 8. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, brno, 12. – 13. listopadu 2009. Souhrn publikován v Praktická gynekologie, 2009, 13 (suppl. 1): s. 13-14.
 • Houdek Z, Cendelín J, Kulda V, Králíčková M, Vožeh F, Babuška V, Hatina J, Pacherník J, Zech N, Uher P. Comparison of survival and further differentiation of P19-derived neuroprogenitors and p19 naive cells in A model of neurodegeneration. pilot results. It will be presented at Joint Conference of the Czech and Slovak Neuroscience Societies Prague, Czech Republic, November 2nd – 4th, 2009. Abstract published in Programme and Abstracts, p. 67.
 • Veselá I, Kotasová H, Houdek Z, Králíčková M, Procházková J, Uher P, Pacherník J. Neural differentiation of mouse embryonic stem cells – the role of LIF signaling. 7th Stem Cell School in Regenerative Medicine, Prague, Czech Republic, November 2nd – 7th, 2009. Abstract published in Proceedings, p. 81.
 • Houdek Z, Cendelín J, Kulda V, Králíčková M, Vožeh F, Babuška V, Hatina J, Zech N, Pacherník J, Uher P. Does the neurodegeneration in Lurcher mutant mice affect the survival and further differentiation of P19-derived neuroprogenitors? pilot results. World Conference on Regenerative Medicine, October 29th – 31th, 2009, Leipzig. Abstract published in Regenerative Medicine, 2009, 4(6), suppl. 2, p. 102.
 • Kralickova M, Uher P, Sima R, Huttelova R, Baborova P, Houdek Z, Zech NH. Leukemia inhibitory factor (LIF) gene mutations in women diagnosed with idiopathic infertility and endometriosis have a negative impact on the IVF/ICSI outcome. Presented at 7th European Congress of Reproductive Immunology, September 16th – 20th, 2009, Marathon, Greece.  Abstract published in J Reprod Immunology, 2009; 81(2): p. 155-156.
 • Houdek Z, Cendelín J, Kulda V, Babuška V, Vožeh F, Králíčková M, Hatina J, Uher P, Zech N, Pacherník J. The comparison of P19-derived neuroprogenitors and undifferentiated cells survival after intracerebellar application into B6CBA mice. Presented at Morphology 2009, September 7th – 9th, 2009, Plzeň. Abstract published in Morphology 2009, Proceedings of congress, ISBN: 978-80-254-3882-4, p. 75.
 • Králíčková M, Houdek Z, Šíma R, Uher P, Hűttelová R, Baborová P, Křížan J, Šíma P, Zech N. The developmental potential of embryo and the success of infertility treatment correlate with the presence of leukemia inhibitory factor (LIF) gene mutations and natural killer T (NKT) cells in follicular fluid in infertile women. Presented at Morphology 2009, September 7th – 9th, 2009, Plzeň. Abstract published in Morphology 2009, Proceedings of congress, p. 95, ISBN: 978-80-254-3882-4.
 • Zech NH, Babarova  P, Uher P, Harton G, Mariani B, Thornhill A, Griffin DK, Handyside AH. Genome-wide karyomapping in a reciprocal translocation carrier combines detection of chromosomal imbalance, segregation analysis and 24 chromosome aneuploidy screening. 25th Annual Meeting of the ESHRE, Amsterdam, Netherlands, June 28 th – July 1st, 2009. Human Reprod 2009; 24 (Suppl 1):i67 (P-525)
 • Baborova P, Uher P, Zech N. Random or non – random compound aneuploidy. 9th PGDIS, Miami, USA – Florida, April 23rd – 25th, 2009. Human Reprod 2009; 24(1): i111.
 • Baborova P, Uher P, Stecher A, Vanderzwalmen P, Corn C, Zech NH. Correlation between morphological semen parameters and sperm nuclear DNA damage: focus on the nuclear vacuoles. Medimont International Proceedings. Edited by J.L. Ballescà and R. Oliva; 9th International Congress of Andrology, Barcelona, Spain, March 7th-11th, 2009, ISBN: 978-88-7587-530-5.

2008

 • Baborova P, Uher P, Losan P, Martinek P, Kralickova M. The use of telomeric probes in PGS – selecting cathegories for which it has the biggest benefit. 24th Annual Meeting of the ESHRE , Barcelona, Spain, July 7th – 9th, 2008. RBMOnline 2008, 16(3): p–19.

2007

 • Baborova P, Uher P, Chmura M. Využití technik nukleární konverse v PGD strukturních abnormit. 17. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, listopad 21. – 22., 2007. Souhrn je uveden v Praktická gynekologie 2007; 11(6): p-272.
 • Hüttelova R, Uher P, Petrikova V, Zech H. Benefit IMSI ve srovnání s konvenční ICSI. 17. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, listopad 21. – 22., 2007. Souhrn je uveden v Praktická gynekologie 2007; 11(6): p-268.
 • Uher P, Baborova P, Visnova H, Losan P, Martinek P. Naše zkušenosti s preimplantační genetickou diagnostikou. 17. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, listopad 21. – 22., 2007. Souhrn je uveden v Praktická gynekologie 2007; 11(6): p-273.
  Uher P. Egg donattion. Seminar in der Reproduktionsmedizin, Bregenz, Austria, 16th November, 2007.
 • Zech NH, Bach M, Neyer T, Stecher A, Zintz M, Petra Baborova, Uher P, Vanderzwalmen P. Blastocyst formation after intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) according to the morphological integrity of human sperm nuclei. 63th Annual Meeting  ASRM, Washington, USA, October 13th – 17th, 2007.Fertil Steril 2007; 88(Suppl 1): P-86.
 • Zech N, Stecher A, Uher P,Baborová P,Vanderzwalmen P. Embryo development to day 5 and pregnancies after ICSI or intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) in patients with previous failure of implantation: a sibling oocytes study. 63th Annual Meeting  ASRM, Washington, USA, October 13th – 17th, 2007. Fertil Steril 2007; 88(Suppl 1):
  P-771.
 • Uher P, Novotny Z, Rokyta Z Možnosti preimplantační diagnostiky v Plzni. Seminář SSG ČR, 7.6.2007
 • Uher P, Losan P, Baborova P, Martinek P. Naše zkušenosti s preimplantační genetickou analýzou. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 40. výroční cytogenetická konference, Praha, září 19. – 21., 2007.
 • Bach M, Neyer A, Stecher A, Uher P, Vanderzwalmen P, Zintz M, Zech N. Morphological integrity of human sperm nuclei and blastocyst formation after intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI). 23th Annual Meeting of the ESHRE, Lyon, France, July 1st – 4th, 2007. Hum Reprod 2007; 22(Suppl. 1): i108 (O-273).

2006

 • Kralickova M, Uher P, Ulcova-Gallova Z, Sima R, Vaněček T, Sucha R, Krizan J, Sima P, Rokyta Z. The Leukemia Inhibitory Factor G gene. Mutations affect Fertility- to Whom and How? Fourth European Congress of Reproductive Imunology, Graz, Austria, July 5th – 9th, 2006. Am J Reprod Immunol. 2006; 56 (1): p.20.
 • Zech N, Stecher A, Zech H, Uher P, Vanderzwalmen P. Prospective analysis of embryo development to day 5 and transfer outcomes in sequential medium (G1.3–G2.3) vs. a one step protocol (Global medium). 22th Annual meeting of the ESHRE, Prague, Czech Republic, June 18th – 21st, 2006. Human Reprod 2006; 21(Suppl 1): i162 (P-432)
 • Köstenbauer S, Vanderzwalme P, Uher P, Sedlmayr P, Dorhr G, Zech N. De – differention of stem cells from human umibilical cord blood into cells with embryonic characteristic. 22. Sjezd rakouské společnosti pro reprodukční medicínu a endoktinologii, Linz, Austria, October, 2006. J Reproduktionsmed Endokrinol 2006; 4: 261.
 • Spitzer D, Haidbauer R, Uher P, Zech H. Österreich auf dem Weg zum „Single Embryo Transfer“. 22. Sjezd rakouské společnosti pro reprodukční medicínu a endoktinologii, Linz, Austria, October, 2006. J Reproduktionsmed Endokrinol 2006; 4: 261.
 • Uher P Past-present-future reprodukční medicíny, Seminář západočeských gynekologů a GK FN Plzeň, Plzeň 9.12.2006

2005

 • Uher P Současné možnosti preimplantační genetické doagnostiky FISH a PCR. Seminář západočeských gynekologů SSG ČR, Plzeň, 2.4.2005

2004

 • Uher P. ISO - Certifikace – cesta ke zlepšení výsledků v léčbě neplodnosti. Plzeňské setkání gynekologů pořádané GK FN UK Plzeň, prosinec, 2004.

2003

 • Uher P, Van Rooij N, Rink K. Telemedizin erhöht die Qualitätskontrolle bei der Sterilitätsbehandlung. 19. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie, Bregenz, Austria, October, 2003.

1998

 • Uher P. Porod do vody – pro und kontra. III. Rakousko-česká konference – Mýty v porodnictví, Brno, 1998.

1997

 • Neunteufel W, Uher P. Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten und dem Krankenhaus bei der Behandlung der Stressinkontinenz. II. rakousko-české symposium v urologii, Brno 1997.

1992

 • Uher P, Zakova J. Computer controled open freezing system for kryopreservation of humanen gametes and embryos. II.mezinárodní symposium asistované reprodukce, Brno, 1992.
 • Uher P. Ethical and law problems of heterologous insemination. II. mezinárodní symposium asistované reprodukce, Brno, 1992.

1991

 • Uher P, Ventruba P. Omyly v interpretaci ultrazvukových nálezů v klinické praxi. XXXIII. Celostátní seminář v Brně, 1991.
 • Vyslouzil M, Uher P. Obesita – risikový faktor těhotenství. XXXIII. Celostátní seminář v Brně, 1991.
 • Kriz J, Uher P. Nezvyklá lokalizace abdominální gravidity. XXXIII. Celostátní seminář v Brně, 1991.
 • Uher P. Vyhodnoceni urologického score pomocí PC. XXXIII. Celostátní seminář v Brně, 1991.
 • Uher P, Ventruba P. Komplikované krvácení po embryotransferu. Gynekologická konference v Praze, 1991.
 • Uher P,  Ventruba P, Pilka L. Aktuální stav a problémy asistované reprodukce v CSFR. Gynäkol. Kongress in Dresden, 1991.

1989

 • Uher P. Naše zkušenosti s endoskopickou suspensí podle Stameye.  Celostátní konference, Teplice, 1989.

1986

 • Unzeitig V, Cupr Z, Uher P. Vaginální infekce a jejich vztah k zánětům malé pánve. Celostátní konference, Hradec Králové, 1986.
 • Kriz J, Soska J, Uher P. Epidemiologie a léčba zánětů malé pánve na 1. ženské klinice v Brně. Celostátní konference, Hradec Králové, 1986.

1985

 • Uher P, Nazari H. Schwangerschaft und Geburt bei einer Mutter mit Histiozytosis X. XXVII. Celostátní seminář v Gynekologii, Znojmo 1985.
 • Uher P, Unzeitig V. Kolize dvojčat. XXVII. Celostátní seminář, Znojmo, 1985.