Huyen Trang là người làm ở phòng khám của chúng tôi. Sẽ chăm sóc và tư vấn cho bạn trong thời gian điều trị. Tư vấn online miễn phí!

Hãy gọi cho chúng tôi Hãy liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể tìm thấy các chi nhánh phòng khám của FERTICARE ở Praha, Karlovy Vary và Znojmo.

Mỗi nơi làm việc đều có phòng cấp cứu được trang bị đầy đủ, phòng thí nghiệm, phòng mổ và các trang thiết bị cho khách hàng.

Phòng khám Praha

Địa chỉ:
Radlická 3185/1c, Praha 5, PSČ 150 00

Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 222 997 100

Hãy viết cho chúng tôi
Mẫu liên hệ

Phòng khám Karlovy Vary

Địa chỉ:
Bělehradská 1042/14, 360 01 Karlovy Vary

Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 353 433 950

Hãy viết cho chúng tôi
Mẫu liên hệ

Phòng khám Znojmo

Địa chỉ:
MUDr. Jana Jánského 2675/11, 669 02 Znojmo

Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 530 350 260

Hãy viết cho chúng tôi
Mẫu liên hệ