Hãy gọi cho chúng tôi Hãy liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: Huyen Trang: +420 731 169 469

 

Mẫu liên hệ

 

Phòng khám:
FertiCare Prague: Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility: Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary
FertiCare Znojmo: MUDr. Jana Jánského 2675/11, Znojmo

Địa chỉ hoá đơn:
FertiCare SE, Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00, IČO 01386620