Huyen Trang là người làm ở phòng khám của chúng tôi. Sẽ chăm sóc và tư vấn cho bạn trong thời gian điều trị. Tư vấn online miễn phí!

Hãy gọi cho chúng tôi Hãy liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: Huyen Trang: +420 731 169 469

 

Mẫu liên hệ

 

Phòng khám:
FertiCare Prague: Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility: Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary
FertiCare Znojmo: MUDr. Jana Jánského 2675/11, Znojmo

Địa chỉ hoá đơn:
FertiCare SE, Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00, IČO 01386620