Telefon Kontaktirajte nas

Dr. Sonja Lazarovska, je liječnik čije je ime sinonim za dobijanje potomstva.

Rođena kao Sonja Božović u malom crnogorskom gradiću Mojkovac, studirala je na Medicinskom fakultetu na Univerzitetu Kiril i Metodije u Skoplju, posle čega odmah 1987 godine počinje sa radom na poznatoj praškoj Ginekološko akušerskoj Klinici za njegu majke i djeteta (Ustav pro peci o matku a dite). Na ovoj Klinici završava dvije specijalizacije iz oblasti ginekologije (I i II atestaciju). Svojih 13 godina rada na Klinici posvećuje uglavnom rizičnoj trudnoći i prenatalnoj dijagnostici (ultrazvuk, neinvazivne i invazivne metode prenatalne dijagnostike).

Od 2000 do 2009 godine radi u Sanatorijumu „Pronatal“ u Pragu, gdje se posvećuje problematici steriliteta i endoskopskoj operativi. Završava u to vrijeme subspecijalizaciju iz oblasti reproduktivne medicine.

Od 2009 godine, zajedno sa dr Hlinkom, osniva Kliniku Prague Fertility Centre u kojoj započinje samostalnu karijeru. Kao liječnik postiže ogroman uspjeh i renome, specijalno u regionu bivših jugoslovenskih republika.

Dr Lazarovska je za 13 godina postojanja Klinike, samostalno obavila oko 500-700 IVF ciklusa godišnje (ukupno oko 7 000 ciklusa za 13 godina rada samo u Prague Fertility Centre), što je svakako svojevrstan rekord i raritet.

Od maja 2023 počinje sa radom u renomiranoj praškoj klinici FERTICARE, kao samostalan konsultant.

Inspirirana je susretom sa dugogodišnjim prijateljima i kolegama:osnivačem klinike Dr. Uhrem, Dr.Košťakovom, Dr.Drbohlavem, Dr.Krutinovom. Jedinstvena prijateljska atmosfera iskusnih liječnika,sestara i vrhunske embriološke labaratorije, omogućuje istinski individualan pristup i poseban osjećaj svakom paru.

Zahvaljujući bogatoj praksi, Dr. Sonja Lazarovska postiže uspješnost, što ističe kao glavni lični udjel u ovom poslu.

Njena deviza je: „Liječnik mora da uradi sve što je u njegovoj moći. S obzirom da uspešnost liječenja nije 100 %, moramo u radu sa pacijentima uložiti 100% truda i znanja”.

Obrazovanje:

• ČLK licenca glavnog liječnika i liječnika primarijusa u oblasti reproduktivne medicine, Prag, Češka
• CLK licenca glavnog liječnika i liječnika primarijusa u oblasti ginekologije i opstetricije, Prag, Češka
• 2008. Specijalizacija iz reproduktivne medicine, Prag, Češka
• 1997. potvrda drugog stupnja iz područja ginekologije i opstetricije, ÚPMD - Prag, Češka
• 1991. prvi stupanj potvrde iz područja ginekologije i opstetricije, ÚPMD -Prag, CR
• 1987. Medicinski fakultet, Katedra za opću medicinu - Sveučilište Kiril i Metodij - Skopje

Profesionalno iskustvo:

• Od 2010. glavni liječnik i primarius, osnivač i stručni predstavnik Praškog centra za plodnost. Od 2010. U 13 godina otkako je osnovan Praški centar za plodnost, samostalno je proveo više od 5000 IVF ciklusa.
• 2002.–2009. Sanatorium Pronatal, Prag Češka, IVF liječnik
• 1987.–2001. Institut za njegu majke i djeteta, ÚPMD -Prag, Češka, ginekolog i opstetričar

Članstvo u stručnim društvima:

• CLK – Češka liječnička komora
• ČLS JEP – Češko liječničko društvo Jan Evangelista Purkyně
• CGPS – Češko društvo za ginekologiju i opstetriciju
• CGPS – Češko društvo za ginekologiju i opstetriciju, Sekcija potpomognute oplodnje
• CGPS – endoskopska sekcija Češkog ginekološko-opstetričkog društva
• CGPS – Prenatalna sekcija Češkog društva za ginekologiju i opstetriciju
• SSG CR – udruga privatnih ginekologa Češke Republike
• ESHRE – Europsko društvo za humanu reprodukciju i embriologiju