Hívjon minket Kapcsolatfelvétel

Az Ön személyes adatainak kezelője a FertiCare SE, azonosítószám: 013 86 620, Székhely: Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5, Cseh Köztársaság.

Web: www.ferticare.eu, Személyes adatkezelő elérhetősége: info@ferticare.cz, mindez az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete értelmében.
A személyes adatok feldolgozásáról angol nyelven nyújtunk részletes tájékoztatást. Ha valami nem lenne világos, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.