Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech a ve Znojmě je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace
Vyjádření FertiCare Clinics k používání některých metod asistované reprodukce, jejichž účinnost je v nedávné době odborně a mediálně diskutovaná (jako například Asistovaný hatching, EmbryoGlue, PICSI nebo Time-lapse):

Uvedené metody jsou v odborných kruzích hojně diskutovány (viz například článek "Good practice recommendations on add-ons in reproductive medicine" (PDF) v časopise Human reproduction)  a tento proces je pro evidence based medicínu typický. Objasnit vhodnost a jejich princip je složité a důležitý je především individuální přístup zkušeného lékaře a embryologa. A to, že je například na webu uvedena skutečnost, že některou metodu známe a umíme, ještě není samozřejmostí, že ji každému pacientovi nabízíme a zpoplatňujeme. Zabýváme se reprodukční medicínou desítky let a nedovolíme si provést metodu, která by byla prokazatelně neúčinná nebo dokonce škodlivá.


Vyjádření MUDr. Petra Uhra, Ph.D.

Uvedené metody a kromě nich ještě mnoho dalších jsou v hojné míře diskutovány v odborné literatuře a na mezinárodních konferencích na vysoké úrovni EBM (evidence based medicine). Některé metody zažívají v určitou dobu hype a jsou odborníky vychvalované a po určité době někdy celá vědecká obec trochu „zchladne“ a v některých případech jsou některé postupy po několika letech chvály dokonce nedoporučované. Tento proces je pro celou medicínu typický a známý a vyplývá z opravdové a poctivé snahy angažovaných lékařů pacientům pomoci. Bez této snahy by nebylo pokroku a například moderní obory, jako reprodukční medicína by vůbec nevznikly.

Je velice těžké objasnit vhodnost a princip jednotlivých metod. Některé metody, jako například diskutovaný asistovaný hatching, podléhají nyní po desetiletích chvály odborné kritice a určitým přehodnocením jejich významu, ale v žádném případě zcela nezmizí z portfolia embryologických technik.

Jde právě jen o ten důležitý individuální přístup nejen zkušeného lékaře, ale v případě této metody i zkušeného embryologa, který posoudí, zda je hatching pro embryo přínosem nebo ne. Proto si ho samozřejmě na našich klinikách nemůže pacient objednat dopředu, jak je možná na některých pracovištích zvykem.

Tak je to samozřejmě i s jinými metodami. Například Time Lapse je metoda, kterou někteří vělehlasní, mezinárdně uznávaní embryologové a zakladatelé moderní embryologie uznávají jako conditio sine qua non a druzí tvrdí, že nemusí přinést žádný efekt. Stejně tak to platí pro metody výběru nejlepší spermie, do které patří PICSI, IMSI, ZyMot chip a jiné.

To, že je například na webu uvedena skutečnost, že některou metodu známe a umíme, ještě není samozřejmostí, že ji každému pacientovi nabízíme a zpoplatňujeme. Jednotlivé metody (včetně těch diskutovaných) nabízíme jakou součást komplexních balíčků individuální léčby, nikoli jako samostatné placené položky.

Zabývám se reprodukční medicínou 40 let a věřte, že si nedovolíme provést metodu, která by byla prokazatelně neúčinná nebo dokonce škodlivá. Posoudit, vyzdvihnout anebo naopak zatratit některé metody léčby a nestranně a odpovědně k tomuto tématu zaujmout postoj může být velmi složité. Řada mezinárodních konferencí jako například dvakrát ročně pořádaná Controversies in Gynecology, se zabývá touto problematikou a musím říci velmi často bez jednotného závěru.

Jedno je ale zřejmé, neplodné páry by se měly spolehnout na léčbu instituce s dlouhou tradicí, se stálým vedením a nefluktuujícím týmem odborníků. Lékaři by měli mít perfektní znalosti gynekologie a porodnictví získané na dobrých gynekologických odděleních. Teprve potom může opravdu zkušená gynekoložka/log pomoci neplodným párům a individuálně rozhodnout o vhodnosti diskutovaných metod.

MUDr. Petr Uher, Ph.D.
Medical Director
FertiCare Clinics
www.ferticare.eu