Zavolejte nám Konzultace

Úspěšnost a rizika umělého oplodnění

Úspěšnost umělého oplodnění – IVF / ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií)

Úspěšnost oplodnění ve zkumavce, popř. ve spojení s ICSI, do značné míry závisí na věku a individuálním zdravotním stavu ženy. Úspěšností se rozumí míra otěhotnění na jeden přenos embrya. Je třeba zmínit, že při IVF léčbě lze mnohdy získat dostatek embryí pro realizaci až dvou přenosů (jeden přenos čerstvého embrya a jeden přenos kryo embrya s předpřipravenými kryo konzervovanými embryi). Musíme také počítat s tím, že míra otěhotnění nemusí nutně odpovídat porodnosti. Míra otěhotnění při přenosu čerstvého embrya je zhruba 30 %, při kryo embryo transferu je to asi 25 %. Míra úspěšnosti samozřejmě také souvisí s věkem ženy – s rostoucím věkem klesá pravděpodobnost otěhotnění, a to i při léčbě neplodnosti. Za příznivých podmínek lze u žen do 35 let dosáhnout výrazně vyšší míry úspěšnosti otěhotnění – přibližně 50 %.

Léčba neplodnosti v klinice FertiCare umožňuje výrazné překročení přirozené míry otěhotnění ve všech věkových skupinách.

Rizika při IVF a ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií)

Pro umělé oplodnění platí stejná rizika jako u přirozeného těhotenství:

  • Mimoděložní těhotenství: K mimoděložnímu těhotenství může dojít i v případě, že je embryo přeneseno do dělohy – embrya totiž mohou migrovat. Takové případy se však během vyšetření v rámci léčby neplodnosti odhalí již v raném stádiu a ihned se napraví.
  • Potrat: Potrat se vyskytuje u 10-15 % všech těhotenství. U IVF je toto riziko kolem 15-30 %, což lze vysvětlit vyšším průměrným věkem žen.
  • Hormonální léčba v rámci IVF stimuluje růst folikulů. Na jeden transfer připadá přenos jednoho nebo dvou embryí. Tento postup zvyšuje šance na otěhotnění, ale může mít i nežádoucí účinky.
  • Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS): Hormonální stimulace může vést ke zvýšené funkci vaječníků, která může způsobit silné bolesti a hromadění tekutin v břiše. Riziko OHSS je však maximálně 2 %.
  • Vícečetné těhotenství: Pokud jsou při IVF přenesena dvě nebo tři oplodněná vajíčka, zvyšuje se pravděpodobnost vícečetného těhotenství. Dvojčata se rodí v 15–25 % případů, trojčata ve 3 % případů.