Vstupní konzultace s IVF specialistou na všech klinkách zdarma do konce srpna 2024.

Zavolejte nám Konzultace

Touha po dítěti je naprosto přirozeným pocitem a pokud nemůže být naplněna, bývá to pro mnohé páry velmi psychicky zatěžující. V dnešní době podstupuje léčbu neplodnosti stále více takovýchto párů. A díky různým metodám umělého oplodnění dnes v každé třídě základní školy sedí nějaké dítě tzv. ze zkumavky.

CESTA ZA DÍTĚTEM

Jak moc je cesta za dítětem obtížná, nám může říct každý pár, který pro diagnózu neplodnost podstoupil léčbu v reprodukčním centru. Neplodnost způsobuje především nedostatečná kvalita spermií a vajíček a také odkládání těhotenství do pozdějšího věku.

Termín asistovaná reprodukce není zdaleka novým pojmem. Od narození prvního dítěte počatého v Petriho misce roku 1978 se rozvoj techniky těchto metod velmi zdokonalil. Děti ze zkumavky, jak se jim lidově říká, jsou dnes sami rodiče a mají vlastní potomky.


Možnosti léčby neplodnostiPříběh Marcely a Radka, dnes už šťastných rodičů*
(*Příběh naší pobočky Karlovy Vary, také pod vedením primáře MUDr. Uhera)

Co je to umělé oplodnění

Umělé oplodnění neboli asistovaná reprodukce je lékařská pomoc páru nebo ženě, kteří nemohou dosáhnout početí a zdárného donošení dítěte přirozenou cestou. Asistovaná reprodukce zahrnuje řadu nejrůznějších metod, především IUI, IVF, ICSI, využití dárcovských vajíček, genetickou preimplantační diagnostiku a řadu vysoce specializovaných metod, které umožňují přesnou diagnostiku problému a volbu optimálního řešení.

Dárcovské programy

Umělé oplodnění lze provést jak s vlastními, tak s darovanými vajíčky (pokud žena vlastní vajíčka použít nemůže). Stejně tak se k umělému oplodnění mohou použít spermie dárce. Dárci musí být zcela zdraví a podstupují všechna potřebná vyšetření a diagnostiku.

 


DŮVĚRA? ZKUŠENOST? STANDARD

Kliniky FertiCare poskytují klientům komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oblasti neplodnosti všemi dostupnými technikami asistované reprodukce. Naše kliniky naleznete v Praze, Karlových Varech a ve Znojmě.

Díky špičkovým odborníkům pomáháme lidem na cestě k vytouženému dítěti. Díky nejmodernějšímu technickému vybavení kliniky a laboratoří a díky spolupráci s domácími i zahraničními specialisty nabízíme péči odpovídající standardům světových center pro reprodukční medicínu.


U KAŽDÉHO OŠETŘENÍ VŽDY GARANTUJEME:

Individuální a komplexní podporu celého týmu

Jednu z největších dárcovských databází

Nejmodernější technologie a lékařské postupy

Nejvyšší lékařský standard

Etickou přijatelnost a diskrétnost

Žádné čekací doby

Transparentnost

 

IVF umělé oplodnění šťastní rodiče

 


Průběh léčby neplodnosti na klinikách FertiCare

Léčba na našich klinikách je vždy vysoce individuální proces, kterým vás budou naši odborníci provázet s maximálním zájmem a péčí.

Po zaregistrování proběhne konzultace, při které zjistíme veškeré potřebné informace a případně navrhneme některá vyšetření. Na základě všech výsledků doporučíme konkrétní léčebný postup a metody.

Po jejich absolvování bude v odpovídajícím odstupu následovat těhotenský test a podle jeho výsledku pak budeme postupovat dále.

Podrobný popis průběhu léčby najdete zde.

K léčbě přistupujeme individuálně, od vstupního pohovoru a vyšetření až po samotný zákrok a následnou péči. Jednotlivé metody reprodukční medicíny, které u nás můžete podstoupit, najdete níže.

Hlavní metody umělého oplodnění jsou IUI (nitroděložní inseminace), IVF (in vitro fertilizace) a ICSI (intracytoplasmatická injekce spermie). Umělé oplodnění nabízíme v rámci darovacího programu (darovaná vajíčka, embrya nebo spermie) nebo v rámci programu s vlastními vajíčky klientky. Součástí léčby je pak selekce výběru doplňujících metod asistované reprodukce podle individuální situace.

 

MUDr. Petr Uher při práci

 

Hlavní metody léčby neplodnosti

IUI – Nitroděložní inseminace

Intrauterinní inseminace (IUI) je nejméně invazivní a nejpřirozenější metoda asistované reprodukce. Aplikujeme při ní do dělohy laboratorně vyčištěné a koncentrované spermie. Tím zajistíme, že do vejcovodů proniká přirozenou cestou větší počet spermií a roste šance na oplození vajíčka.

IVF - In vitro fertilizace

Při IVF se provede oplození vajíčka spermií ve zkumavce. Embryo se po několik dnů kultivuje v laboratorních podmínkách a následně se přenese do těla ženy. Metoda vyžaduje hormonální stimulaci vaječníků, chirurgické provedení odběru vajíček a další následné drobné chirurgické zákroky.

ICSI - Intracytoplasmatická injekce spermie

Metoda spočívá v nasátí vybrané spermie od tenké mikrojehly a za mnohonásobného zvětšení pod speciálním mikroskopem její vpravení do cytoplazmy zralého předem odebraného vajíčka. Výhodou metody je především to, že k ní stačí pouze malé množství spermií.

Darovací program

Umělé oplodnění lze provést jak s vlastními, tak i darovanými vajíčky (pokud žena vlastní vajíčka použít nemůže). Stejně tak se k umělému oplodnění mohou použít spermie dárce, pokud muž z nějakého důvodu nemůže produkovat zdravé spermie.

Preimplantační genetika

Díky genetickému vyšetření je možné odhalit případné genetické problémy včas a přenést ženě pouze zdravá embrya. Díky preimplantačnímu genetickému testování dovedeme identifikovat chromozomální odchylky ale i monogenní dědičné choroby.

Social freezing

Social freezing je preventivní zamrazení vlastních zdravých vajíček či spermií pro budoucí použití. Toto je na místě zvláště v případě, že žena nebo muž nechtějí být pod tlakem na početí potomka z důvodu věku nebo onemocnění, které může v budoucnu ohrozit možnost početí přirozeně.

Vybrané doplňkové metody

MESA TESE

Jedná se o metody, kdy lékař mikrochirurgickými cestami získává spermie z kanálků nadvarlete nebo přímo z tkáně varlat. Tyto metody se využívají v případě, že se v ejakulátu nenacházejí žádné spermie.

PICSI

PICSI je výběr nejlepší spermie, podle její schopnosti vázat se na hyaluron. Tato látka je přirozenou součástí obalů vajíčka, proto je tato schopnost pro oplození velmi důležitá. Takto vybrané spermie mají také menší náchylnost ke vzniku chromozomálních poruch a poškození DNA.

IMSI

IMSI je označení pro intracytoplazmatickou injekci morfologicky selektované spermie. Metoda se zaměřuje na co nejspolehlivější výběr zdravé a silné spermie. Metoda dokáže u spermií identifikovat i velice drobná poškození, která by mohla vést k selhání oplodnění.

MFSS

Metoda MFSS napodobuje přirozený výběr spermie tím, že se spermie po odběru ejakulátu umístí na speciální čip s mikrokanálky, kterými spermie prostupují až do oplozovacího média. Tento proces napodobuje přirozenou cestu spermie k vajíčku a umožňuje výběr nejschopnější spermie.

Time-lapse

Metoda time-lapse spočívá v kontinuálním monitoringu embryí, aniž by byly narušovány jejich kultivační podmínky. Tento monitoring umožňuje zachytit vývojové parametry embrya, které signalizují jeho nesprávný vývoj, a díky tomu jsou pak vyloučena z možnosti přenesení do dělohy.

Prodloužená kultivace embryí

Metoda opisuje přirozený čas uhnízdění oplozeného vajíčka v děloze, kdy vajíčko po oplození nejprve setrvává určitou dobu ve vejcovodu, teprve potom putuje k uhnízdění do dělohy. Jako prodlouženou kultivaci označujeme dobu od tří do šesti dnů. Získáváme tak možnost vybrat pro přenos do dělohy embrya, která prokázala schopnost vyvíjet se.

Asistovaný hatching

Při asistovaném hatchingu provedeme za pomoci laserového paprsku narušení tvrdého obalu embrya. Zákrok se provádí mezi třetím a čtvrtým dnem kultivace embrya. Díky tomu se embryo může snázeji usadit v děložní sliznici.

EmbryoGlue

EmbyroGlue je zdravotnický prostředek napodobující tekutinu v děloze. Je určený pro podporu uchycení implantovaného embrya.

Všechny doplňkové metodyCeník

Chcete zjistit více podrobností o léčbě nebo aktuálním ceníku?

Více informací zde