Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace
Po přirozeném oplodnění se embryo z vejcovodu do dělohy dostává mezi pátým a šestým dnem po splynutí vajíčka se spermií. Při použití metody prodloužené kultivace embryí se snažíme i po mimotělním oplodnění co nejvíce respektovat tento přirozený proces a embryo transferovat do dělohy mezi čtvrtým až pátým dnem po oplodnění.

Proč prodlužujeme kultivaci embryí

Při běžném IVF oplodnění se kultivované embryo přenáší do dělohy 2-5 dnů po oplození. Přesný den transferu embrya určuje zkušený embryolog na základě zhodnocení jeho vývoje a kvality. V praxi se často ukazuje, že některá embrya po několika dnech života ztrácejí schopnost dále se vyvíjet a zanikají.

Tento problém nevzniká jen v případě umělého oplodnění, ale je přirozeným jevem, který zaznamenáváme i při spontánním početí. Děje se tak navzdory tomu, že v prvních dvou až třech dnech se embryo vyvíjí zcela normálně. V této době tedy není v možnostech odborníků předvídat, u kterého z embryí bude vývoj zdárně pokračovat, a u kterého se zastaví.

Postup, při kterém prodlužujeme kultivaci embryí, mimo jiné napodobuje přirozený proces oplodnění a uhnízdění embrya v děloze. V takovém případě totiž po splynutí vajíčka a spermie setrvává vzniklé embryo ve vejcovodu a teprve pátý nebo šestý den po oplození sestupuje do dělohy, kde se uhnízdí. Metoda prodloužené kultivace tak v tomto duchu opisuje přirozený čas uhnízdění oplozeného vajíčka v děloze.

Jako prodlouženou kultivaci označujeme dobu od tří do šesti dnů. Získáváme tak možnost vybrat pro transfer do dělohy embrya, která již prokázala schopnost vyvinout se do fáze tzv. blastocysty. V jistém smyslu tak vybíráme nejživotaschopnější embryo. Takto kultivovaná embrya se buď přenášejí obvyklým způsobem do dělohy, nebo se podle přání klientů zamrazí.

Výhody prodloužené kultivace embryí

  • Zvyšuje šanci na úspěšné těhotenství o 10-15%.
  • Umožňuje rozpoznat kvalitnější a životaschopnější embrya.
  • Buňky odebrané z pětidenního embrya lze použít k provedení preimplantační genetické diagnostiky.

Průběh prodloužené kultivace embryí

Po vlastním oplození jsou embrya velmi šetrně uložena v laboratorních podmínkách a pečlivě sledována embryologem. Ten jejich vývoj kontroluje buď jedenkrát denně pod mikroskopem, nebo pomocí permanentní kamery. Ta stav embrya zaznamenává v pravidelných dvacetiminutových intervalech. Na základě těchto informací embryolog vyhodnocuje kvalitativní znaky embrya a vybírá ty nejvhodnější k přenosu do dělohy, případně k zamrazení.