Vstupní konzultace s IVF specialistou na všech klinkách zdarma do konce srpna 2024.

Zavolejte nám Konzultace

K posouzení ovariální funkce využívá laboratorní diagnostika stanovení koncentrace ženských pohlavních hormonů estradiolu a progesteronu. Hladina estradiolu a progesteronu v krvi, konkrétně v krevní plasmě, je řízena gonadotropními hormony (hormony nadřazené pohlavním hormonům) folikuly stimulujícím hormonem (FSH) a luteinizačním hormonem (LH), proto vedle estradiolu a progesteronu je součástí laboratorní diagnostiky i stanovení FSH a LH. FSH a LH řídí též fáze menstruačního cyklu. Hladina estrogenu a progesteronu v krevní plasmě se tedy mění v závislosti na fázi menstruačního cyklu a pro posouzení ovariální funkce se využívá stanovení tzv. bazální hladiny FSH, LH, estrogenu a progesteronu na počátku menstruačního cyklu. Mezi druhým až pátým dnem menstruačního cyklu (za první den cyklu je považován první den menstruačního krvácení) nacházíme obvykle nízké hodnoty FSH, LH, estradiolu a progesteronu. Zvýšenou hladinu FSH na počátku menstruačního cyklu nacházíme zpravidla při patologických stavech. Progesteron se uplatňuje v ovulační fázi menstruačního cyklu a jeho hladina je nejvyšší přibližně v polovině cyklu.

Odpověď na léčbu metodami asistované reprodukce je možné predikovat na základě posouzení ovariální rezervy. Pojem ovariální rezerva označuje počet sekundárních folikulů schopných reagovat na stimulaci – podání syntetických hormonů. S ovariální rezervou pozitivně koreluje hladina antimülleriánského hormonu.

Dalším hormonem, který laboratorní diagnostika stanovuje, je prolaktin. Příčina zvýšené hladiny prolaktinu v plasmě (hyperprolaktinémie) není ve 30–40 % případů odhalena, avšak nejčastější příčinou hyperprolaktinémie je hypotyreóza – snížená funkce štítné žlázy nebo příjem léčiv stimulujících produkci prolaktinu. Kromě hladiny prolaktinu ovlivňuje štítná žláza svou funkcí i menstruační cyklus. Patologicky zvýšená či snížená funkce štítné žlázy může způsobovat anovulační menstruační cykly, proto je součástí laboratorní diagnostiky i vyšetření hormonů štítné žlázy.

Androgeny jsou zpravidla definovány jako mužské pohlavní hormony, avšak k produkci androgenů dochází i v ženském těle (za produkci androgenů je u žen zodpovědná kůra nadledvin). Zvýšená produkce androgenů – testosteronu a jeho derivátů, u žen vede k poruchám menstruačního cyklu a je častým problém žen podstupujících léčbu neplodnosti metodami asistované reprodukce.

Součástí laboratorního vyšetření ženy před zahájením léčby metodami asistované reprodukce může být i stanovení mnoha dalších analytů. Indikace těchto stanovení se provádí na základě nálezů získaných základním vyšetřením.

Jaké základní otázky lékař podává ženě při určení anamnézy?

  • Četnost a pravidelnost nechráněného pohlavního styku
  • Pravidelnost menstruačního cyklu
  • Předchozí těhotenství a jejich výsledky
  • Současně probíhající onemocnění, předešlé operace
  • Rodinná anamnéza

Metody asistované reprodukce jsou nástrojem léčby neplodnosti. Jako každý léčebný proces tedy začínají určením anamnézy pacienta – v případě metod asistované reprodukce určením anamnézy páru, který léčbu podstupuje.

Jaké hormony stanovujeme pro posouzení ovariální funkce?

  • Folikuly stimulující hormon
  • Luteinizační hormon
  • Estradiol
  • Progesteron

Hladina estrogenu a progesteronu v krevní plasmě se mění v závislosti na fázi menstruačního cyklu, jehož průběh řídí folikuly stimulující hormon a luteinizační hormon. Pro posouzení ovariální funkce se využívá stanovení tzv. bazální hladiny FSH, LH, estrogenu a progesteronu na počátku menstruačního cyklu.

Proč stanovujeme antimülleriánský hormon?

Antimülleriánský hormon poskytuje lékaři informaci o ovariální rezervě. Pojem ovariální rezerva označuje počet sekundárních folikulů schopných reagovat na stimulaci – podání syntetických hormonů.

Jaký má význam stanovení androgenů u žen?

Androgeny jsou zpravidla definovány jako mužské pohlavní hormony, avšak k produkci androgenů dochází i v ženském těle, konkrétně kůrou nadledvin. Zvýšená produkce androgenů – testosteronu a jeho derivátů, u žen vede k poruchám menstruačního cyklu.