Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace
Prvním krokem k úspěšné léčbě neplodnosti je přesná diagnostika jejích příčin. Ty se mohou objevovat na straně ženy i muže, přibližně ve 20% případů se vyskytují u obou partnerů současně. Zásadní vliv na poruchy plodnosti mají vrozené vady, záněty, úrazy, hormonální poruchy, věk, působení toxických látek, kouření a stres.

Příčiny neplodnosti u žen

Neplodnost na straně ženy může vznikat z řady příčin, které jsou vzájemně provázané. Velmi často dochází k porušení stavby a následně i funkce pohlavních orgánů. Objevují se genetické, imunologické, hormonální i psychogenní vlivy. U velmi malého procenta žen se příčina neplodnosti nezjistí, hovoříme pak o idiopatické neplodnosti.

Ovariální faktor

Označení ovariální faktor zahrnuje širokou škálu problémů postihujících vaječníky. I u zdravé ženy s přibývajícím věkem, zejména po pětatřicátém roce života, dochází k poklesu počtu a kvality vajíček. V důsledku toho se pak snižuje možnost početí. Mimo tento přirozený proces se může objevit porucha vyzrávání a uvolňování vajíčka (anovulace), nedostatečná hormonální funkce vaječníků, syndrom polycystických vaječníků, působení infekcí, radiace, toxických látek a dalších.

Tubární faktor

Tubární faktor je označení pro příčinu neplodnosti lokalizovanou ve vejcovodu. Problémem mohou být vrozené vady, kdy se například vejcovod nevyvinul nebo se vyvinul chybně. Další příčinou může být částečná nebo celková neprůchodnost vejcovodu. Ta bývá způsobena zejména prodělanými záněty nebo vzniká v důsledku endometriózy. V případě částečné neprůchodnosti vejcovodu může dojít k mimoděložnímu těhotenství.

Děložní faktor

Dělohu mohou postihovat vrozené vývojové vady, například nevyvinutí dělohy nebo poruchy její průchodnosti. Objevují se také patologické útvary, jako například myomy nebo polypy. Vliv na plodnost má také kvalita děložního hlenu, která je mimo jiné určována hormonálními faktory.

Endometrióza

Endometrióza je velmi časté onemocnění, při kterém se částečky děložní sliznice dostávají mimo dutinu děložní. Tam reagují na hormonální změny a vyvolávají chronický zánět. Endometrióza způsobuje například srůsty, uzavírá vejcovody a může narušovat vývoj folikulů. Patří k nejčastějším příčinám ženské neplodnosti. Více informací o endometrióze.

Psychogenní příčiny neplodnosti

Za jednu z příčin neplodnosti bývají označovány i psychické faktory. Může se jednat o dlouhodobý stres, úzkost ale i o některá onemocnění, jako je například mentální anorexie.

Příčiny neplodnosti u muže

Příčiny neplodnosti u mužů se mohou objevovat mimo varlata, ve varlatech i při následném transportu spermií.

Pretestikulární příčiny neplodnosti

Činnost varlete je předurčena geneticky a řízena z mozkových center. Pokud vzniká porucha v této oblasti, mluvíme o pretestikulární příčině neplodnosti. Nejčastěji dochází k nedostatečnému vývoji pohlavních žláz, tzv. hypogonadismu.

Testikulární příčiny neplodnosti

Jedná se o příčiny neplodnosti, které jsou lokalizovány přímo ve varleti. Tato forma neplodnosti může vznikat v důsledku nejrůznějších onemocnění, působením toxických látek, vlivem úrazů nebo operací. Uvedené faktory mají zásadní vliv na tvorbu spermií.

  • Nízký počet spermií (oligospermie) - O sníženém počtu spermií hovoříme, pokud se v 1ml spermatu nachází méně než 15 milionů spermií. V případě, že v 1ml ejakulátu nacházíme méně než 1 milion spermií, stav nazýváme kryptospermie.
  • Nepřítomnost spermií v ejakulátu (azoospermie) - Azoospermie je nález, při kterém v ejakulátu nenacházíme spermie žádné. Problém může být již v poškozené tkáni varlat, případně se objevuje až v průběhu transportu spermií.
  • Špatná pohyblivost spermií (astenospermie) - Astenospermie je označení pro neschopnost spermií dostat se k vajíčku a oplodnit jej.

Posttestikulární příčiny neplodnosti

U mužů, u kterých mluvíme o posttestikulární příčině neplodnosti, bývá činnost varlat neporušená a problém se objevuje až v následných funkcích. Patří sem poruchy transportu spermií, například v důsledku prodělaných infekcí, cystické fibrózy nebo i sterilizace. Řadíme sem i potíže vzniklé na psychologickém nebo neurologickém základě, například impotenci nebo poruchy ejakulace.

Příčiny neplodnosti postihující ženy i muže

Genetické příčiny

Genetické příčiny neplodnosti zahrnují poruchy v chromozomální nebo genetické výbavě. Může se jednat o poruchy u pohlavních i nepohlavních chromozomů. Tito lidé pak bývají přenašeči genetické vady. Často se tedy nemusí jednat o neschopnost otěhotnět přirozenou cestou, ale i přesto bývá v těmto lidem doporučováno oplodnění mimotělní formou. Vyloučí se tím možnost početí dítěte s genetickou vadou. Genetické abnormality bývají příčinou potrácení v prvním trimestru těhotenství.

Imunologické příčiny

U žen i mužů se také mohou objevovat problémy imunologického charakteru. Jedná se zejména o napadení spermií nebo vajíčka imunitním systémem. V důsledku toho pak protilátky narušují pohyb spermií, brání oplození vajíčka, případně poškozují vývoj embrya.