Vstupní konzultace s IVF specialistou na všech klinkách zdarma do konce srpna 2024.

Zavolejte nám Konzultace
Reprodukční medicína poskytuje dostatek metod, které mohou pomoci k vytouženému dítěti. I v naší laboratoři tyto metody hojně využíváme. Speciální laboratorní metody, které na naší klinice provádíme, patří dnes již ke standardu v reprodukční medicíně.

Dostupnost a použití metod v průběhu ošetření velmi výrazně zvyšuje šanci na úspěšný průběh cyklu. Z vědeckého hlediska opakovaným použitím jednotlivých laboratorních  metod zdokonalujeme aktuální medicínskou praxi.

Která z metod je pro Vás tou nejlepší, určuje lékař a embryolog na základě aktuálních výsledků.

Mezi nabízené další metody léčby neplodnosti řadíme:

Podpora ovulace

Vyvolání ovulace s následným časováním pohlavního styku patří mezi nejjednodušší neinvazivní způsoby léčby neplodnosti. Ovulace je totiž nezbytným předpokladem otěhotnění. Rizika této metody jsou minimální, kromě rizika možnosti vzniku vícečetného těhotenství a možných komplikací s ním spojených. Více informací

Hormonální léčba

Hormonální léčba může párům, které se snaží o dítě, pomoci zvýšit pravděpodobnost otěhotnění. Více informací

Granulocyty - aplikace G-CSF

Nitroděložní aplikace růstového faktoru bílých krvinek (G-CSF colony stimulating factor) před embryotransferem je určena pro ženy s endometriálním faktorem neplodnosti – poruchou implantace embrya po opakovaných neúspěšných IVF cyklech s chronicky nízkou děložní sliznicí (méně než 7,5 mm) a opakovanými časnými zamlklými potraty. G-CSF působí lokálně v místě aplikace na přeměnu endometria – decidualizaci, a tím později pozitivně ovlivňuje uhnízdění embrya – implantaci – podpořením vrůstání trofoblastu (embryonálních buněk) do přeměněné sliznice děložní – deciduy.

Účinek aplikace G-CSF se zkoumá od roku 2011. Do roku 2015 proběhlo několik prospektivních studií, které prokázaly významné zlepšení „pregnancy rate“ ve skupině pacientek s endometriálním faktorem neplodnosti.

MESA / TESE

Jedná se o metody, kdy lékař mikrochirurgickými cestami získává spermie z kanálků nadvarlete nebo přímo z tkáně varlat. Tyto metody se využívají v případě, že se v ejakulátu nenacházejí žádné spermie. Úspěšnost metody je závislá na příčině nepřítomnosti spermií. Více informací

PICSI selekce spermií

Aby bylo oplození metodou ICSI úspěšné, je třeba soustředit velkou pozornost kvalitě vybrané spermie. Získání té nejkvalitnější se věnuje mikromanipulační metoda PICSI, neboli Preselected ICSI.  Více informací

IMSI

IMSI, neboli intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie, je metoda, která se zaměřuje na co nejspolehlivější výběr zdravé a silné spermie. Takto vybraná spermie má největší šanci na úspěšné oplodnění vajíčka. Metoda IMSI dokáže u spermií identifikovat i velice drobné defekty, které by mohly vést k selhání celého procesu oplodnění. Více informací

MFSS

Metoda MFSS byla vyvinuta za účelem zvýšit šanci na úspěšný výsledek procesu umělého oplodnění. Principem MFSS je snaha in vitro napodobit prostředí cesty spermií do dělohy a získat tak pro navazující metody umělého oplodnění nejkvalitnější spermie. Více informací

TIME-LAPSE SYSTÉM MONITORINGU EMBRYÍ

Protože kvalita embrya je jedním z nejdůležitějších parametrů pro jeho uchycení a dovedení těhotenství do zdárného konce, vyvinuli odborníci time-lapse systém monitoringu embryí, který usnadňuje embryologům selekci embryí k embryotransferu a kryokonzervaci. Více informací

Prodloužená kultivace

Ve většině případů se embrya laboratorně kultivují 3 - 5 dní. Pokud kultivace trvá pět dnů, jedná se o takzvanou „prodlouženou kultivaci“. Je to z toho důvodu, že embrya by měla pátý den dosáhnout stupně blastocysty.  Pokud budeme transferovat embrya v této fázi, budou mít největší šanci na uhnízdění. Více informací

Asistovaný hatching

Asistovaný hatching je laboratorní metoda, kdy za pomoci mikromanipulační techniky – dynamického laseru - umožníme narušení  ochranného obalu embrya tzv. zony pellucidy. Embryu tak umožníme snadnější možnost uchycení v děloze.  Více informací

Embryoglue

EmbryoGlue (oficiální název "EmbryoGlue medium for embryo transfer") je zdravotnický prostředek, speciální médium, určené ke zvýšení šance na otěhotnění. Tzv. „tkáňové lepidlo“- hyaluronan - má za účel podpořit embryo, aby se lépe a pevně v děloze zafixovalo. Navíc obsahuje živiny, které slouží pro zlepšení optimálního vývoje embrya po embryotransferu. Více informací.  

Kryokonzervace

Kryokonzervace se provádí pomocí metody vitrifikace. Tzv. procesem rychlého mražení až do -196 C°.  Tato metoda je k embryím a spermiím velmi šetrná a míra přežití buněk je po rozmrazení velmi vysoká (90%).

Analýza DNA

Analýza DNA zahrnuje celou škálu metod a testů, které mají za cíl identifikovat potenciální genetický problém, který by mohl vést k nezdařeným pokusům o otěhotnění, spontánním potratům nebo k narození dítěte s vývojovou vadou.Více informací

Preimplantační genetické testování

Naším největším přáním je, aby se párům, které s námi podstupují léčbu neplodnosti, narodilo zdravé dítě. Díky genetickému vyšetření je možné odhalit problémy včas a transferovat tak ženě pouze zdravá embrya. Více informací

Alternativní reprodukční medicína

Existují různé možnosti, jak řešit problémy spojené s plodností. Řadíme mezi ně i takzvanou "alternativní" reprodukční medicínu. Více informací

ZyMōt

Metoda ZyMōt je velmi šetrná a efektivní metoda výběru spermií. Umožní vybrat spermie s lepšími morfologickými vlastnostmi, vyšší životaschopností, pohyblivostí a genetickou kvalitou. Nevyžaduje technické a chemické postupy, kterými by mohly být spermie v průběhu vyšetření poškozeny. Díky tomu se zvyšuje šance na úspěšné oplození vajíčka a následné těhotenství. Více informací

ERA, EMMA, ALICE testy

Tři testy, které se provádějí analýzou tkáně děložní sliznice, kterou lékař získá biopsií. Všechny testy lze provést z jednoho vzorku děložní sliznice. Kombinace 3 testů zajišťuje kompletní hodnocení receptivity endometria nejen na úrovni morfologické a molekulární, ale i z pohledu mikrobiálního. Více informací