Vstupní konzultace s IVF specialistou na všech klinkách zdarma do konce srpna 2024.

Zavolejte nám Konzultace

Naše klinika Ferticare Prague Vám může nabídnout komplexní darovací program zcela bez čekací doby. Vaše léčba může začít okamžitě po úvodních vyšetřeních.

Léčba neplodnosti za pomocí darovaných gamet je prováděna:

Darovaná vajíčka

Ženám, kterým není možno z různých důvodů otěhotnět vlastními oocyty, je poskytnuta léčba neplodnosti s darovanými vajíčky od našich dárkyň z darovacího programu.

V České republice je léčba s darovanými oocyty povolena podle zákona a podléhá přísné kontrole.
Naše dárkyně jsou mladé ženy ve věku 18-32 let. Jsou to převážně studentky vysokých škol nebo mladé matky na rodičovské dovolené.

Všechny dárkyně musí podstoupit předepsaná vyšetření. Velmi důležité jsou také genetická vyšetření, stejně jako vyšetření pohlavně přenosných chorob (HIV, hepatitida B, hepatitida C, syfilis).

Dárcovství vajíček je léčba IVF / ICSI, kdy se vajíčka anonymní dárkyně oplodní se spermatem partnera popřípadě dárce. Výsledná embrya jsou výlučně vlastnictvím páru a jsou připravena k embryotransferu. Nadpočetné embrya jsou zpravidla zamrazena a uchována v kryobance. Ta jsou příjemkyni k dispozici v případném dalším cyklu. (Kryoembryotransfer).

Podle České legislativy a podle Evropské směrnice je darování oocytů zcela dobrovolný akt. Celý proces darování je oboustranně naprosto anonymní. Anonymita se vztahuje na dárce i příjemce včetně dětí, které jsou prostřednictvím této metody narozeny. Dárkyním dle zákona přísluší náhrada vynaložených výdajů spojených s darováním.

My jako lékařský institut jsme povinni uchovávat lékařskou dokumentaci dárců po dobu 30 let. Klinika Ferticare Prague je vedena jako institut pro reprodukční medicínu. Disponujeme licencí SUKL a podléháme přísným a pravidelným kontrolám, které jsou prováděny ze strany státních orgánů za tímto účelem (Státní instituce pro kontrolu zdravotní péče - SUKL, Ministerstvo zdravotnictví ČR).

Indikace pro léčbu s darovanými oocyty

  • Prodělaná chemoterapie
  • Chromozomální aberace / chromozomální anomálie / jiné genetické choroby
  • Předčasná menopauza
  • Afunkční vaječníky
  • Snížená funkce oocytů /ovariální rezerva
  • Dále polycystické vaječníky, endometrióza, neprůchodné vejcovody

Více informací o darování vajíček.

Dárcovství embryí

Pokud není možné dosáhnout těhotenství se spermatem partnera a bohužel ani s vlastními oocyty, slouží k léčbě neplodnosti darované embrya od našich dárců. Klinika Ferticare Prague disponuje systémem pro vyhledávání vhodných dárců, což umožňuje minimalizovat čekací dobu. Lékař IVF zvolí vhodnou dárkyni a příslušného dárce na základě předem vyplněného dotazníku příjemkyní a partnerem. Vždy se maximálně snažíme dodržet a najít vhodné dárce tak, abychom dodrželi fenotypové parametry. Pokud příjemci nejsou z Evropy a mají zájem  pouze o dárkyni a dárce příslušné etnické skupiny, může se prodloužit čekací doba hledáním těchto vhodných dárců.

Podle České legislativy a podle Evropské směrnice je darování embryí zcela dobrovolný akt. Celý proces darování je oboustranně naprosto anonymní. Anonymita se vztahuje na dárce i příjemce včetně dětí, které jsou prostřednictvím této metody narozeny. Dárcům dle zákona přísluší náhrada vynaložených výdajů spojených s darováním.

My jako lékařský institut jsme povinni uchovávat lékařskou dokumentaci dárců po dobu 30 let. Klinika Ferticare Prague je vedena jako institut pro reprodukční medicínu a genetiku. Disponujeme licencí SUKL a podléháme přísným a pravidelným kontrolám, které jsou prováděny ze strany státních orgánů (Státní instituce pro kontrolu zdravotní péče - SUKL, Ministerstvo zdravotnictví ČR) za tímto účelem

Více informací o dárcovství embryí.

Příběhy dárkyň

Jaké je to být dárkyní vajíček? Podívejte se na video příběhy našich dárkyň.

Chcete se stát dárkyní?

Více informací o darovacím programu a možnost registrace najdete i na našem webu www.darkynenadeje.cz

Darované spermie

Pokud není možné dosáhnout těhotenství se spermatem partnera, slouží k léčbě neplodnosti darované spermie od našich dárců.

V České republice je použití darovaného spermatu k léčbě neplodnosti povoleno ze zákona a podléhá přísné kontrole. Našimi dárci jsou muži ve věku 18-32 let, většinou studenti vysokých škol. Všichni dárci musí podstoupit nařízené vyšetření. Velmi důležité jsou také genetická vyšetření, stejně jako vyšetření pohlavně přenosných chorob (HIV, hepatitida B, hepatitida C, syfilis).

Léčba s darovanými spermiemi je léčba IVF/ ICSI, při níž se vajíčka ženy oplodňují se spermatem dárce. Výsledná embrya jsou výlučně majetkem páru a jsou určena k embryotransferu. Nadpočetné embrya jsou zamrazena a uchována v kryobance a jsou k dispozici pro případný další cyklus. (Kryoembryotransfer).

Podle České legislativy a podle Evropské směrnice je darování spermatu zcela dobrovolný akt. Celý proces darování je oboustranně naprosto anonymní. Anonymita se vztahuje na dárce i příjemce včetně dětí, které jsou prostřednictvím této metody narozeny. Dárcům dle zákona přísluší náhrada vynaložených výdajů spojených s darováním.

My jako lékařský institut jsme povinni uchovávat lékařskou dokumentaci dárců po dobu 30 let. Klinika Ferticare Prague je vedena jako institut pro reprodukční medicínu a genetiku. Disponujeme licencí SUKL a podléháme přísným a pravidelným kontrolám, které jsou prováděny ze strany státních orgánů (Státní instituce pro kontrolu zdravotní péče - SUKL, Ministerstvo zdravotnictví ČR) za tímto účelem.

Indikace pro léčbu s darovanými spermiemi

  • Azoospermie
  • Nedostatečná kvalita spermií
  • Genetické a dědičné onemocnění mužského pohlaví

Více informací o darování spermií.

 

Chcete zjistit více podrobností o léčbě nebo aktuálním ceníku?

Více informací zde