Zavolejte nám Konzultace
Dárcovství embryí představuje variantu umělého oplodnění s použitím spermií od anonymního dárce a oocytů (vajíček) od anonymní dárkyně. Jde o řešení vhodné zejména pro páry, které z různých důvodů nejsou schopny produkce zdravých spermií ani vajíček.

Dárcovství embryí patří mezi běžné a velmi úspěšné metody léčby neplodnosti. V České republice je dárcovství zárodečných buněk řešeno legislativou vycházející ze směrnic Evropské unie, které jsou závazné pro všechny členské státy. Jde zejména o zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk a vyhlášku č. 422/2008 Sb.

Na základě platných zákonů České republiky je dárcovství zárodečných buněk dobrovolné a anonymní jak pro dárce, tak pro příjemce a děti počaté pomocí této metody. Klinika je povinna uchovávat zdravotní dokumentaci dárců a dárkyní po dobu 30 let a podléhá pravidelným kontrolám ze strany státních úřadů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví).

Darovaná embrya

Klinika IRG disponuje systémem vyhledávání vhodných dárců a dárkyň, který umožňuje minimalizovat čekací dobu. Výběr vhodného dárce a dárkyně provádí lékař na základě dotazníku vyplněného příjemkyní a jejím partnerem se snahou o co nejvyšší shodu ve fenotypických parametrech. Pokud příjemkyně nepochází z Evropy a má zájem pouze o dárce a dárkyni odpovídajícího etnika, může hledání vhodného dárce prodloužit čekací dobu.

Dárkyně vajíček jsou mladé ženy ve věku do 33 let. Spermiogram dárců odpovídá standardním hodnotám dle WHO. Dárci a dárkyně jsou zcela zdraví, disponují negativní rodinnou anamnézou dědičných onemocnění, podstupují zákonem stanovená genetická vyšetření (karyotypizace a vyloučení mutací v genu pro cystickou fibrózu) a opakovaná vyšetření k vyloučení pohlavně přenosných chorob (HIV, HBSAg, HCV, chlamydie, syfilis). Darované spermie a darovaná vajíčka nepředstavují pro dárce zdroj finanční náhrady, dárkyně a dárce mají nárok pouze na náhradu vynaložených výdajů spojených s darováním.

Darovaná embrya jsou poskytnuta odpovídajícímu páru k embryotransferu.

 

PRŮBĚH LÉČBY DAROVANÝMI EMBRYI

Postup terapie s darovanými embryi je podobný terapii s vlastními vajíčky.

1. První kontakt

Domluvit termín vstupního pohovoru je možné telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře na těchto webových stránkách. Naše koordinátorka se vám obratem ozve a domluví s vámi termín vstupní konzultace s lékařem.

2. Před pohovorem

Po rezervaci termínu následuje komunikace s naší koordinátorkou. Pošle Vám vstupní dotazník, ten, prosím, vyplňte a pošlete nazpět.

Každý pacient by si měl připravit všechny potřebné výsledky, které má k dispozici.

Požadujeme následující vyšetření:

  • Cytologie
  • Ultrazvuk
  • Výsledky krevních testů (FSH, LH, E2, prolaktin a testosteron, nabráno mezi 2. a 5. dnem menstruačního cyklu).
  • Spermiogram partnera

Pokud jste taková vyšetření nepodstoupili, můžeme vás vyšetřit u nás na klinice.

3. Pohovor s lékařem

Pohovor trvá přibližně hodinu, během pohovoru vám bude kompletně vysvětlen průběh léčby a budou zodpovězeny vaše otázky.

4. Stimulační plán

Pokud se rozhodnete pro léčbu u nás, vytvoříme pro vás stimulační plán.

Hormonální stimulace trvá přibližně 12 – 16 dní.

Během stimulace je nutné ultrazvukové vyšetření zhruba 11. – 13. den.

5. Výběr dárkyně a dárce

Dárkyně a dárci jsou vybíráni na základě vašich kritérií a rysů (výška, váha, barva vlasů, barva očí).

Pokud nám zašlete vaše fotky, budou se nám lépe hledat vhodní dárci.

Máme velkou databázi dárkyň a dárců, tudíž u nás nejsou čekací doby.

Darování je anonymní a dobrovolné.

Dárkyně i dárci jsou před zařazením do databáze kompletně vyšetřeni.

6. Embryotransfer

Proces zavedení embrya do dělohy se nazývá embryotransfer.

Trvá přibližně 10–15 minut a je bezbolestný.

Po ET dostanete propouštěcí zprávu.

7. Těhotenský test

Za 14 dní po transferu.