Vstupní konzultace s IVF specialistou na všech klinkách zdarma do konce srpna 2024.

Zavolejte nám Konzultace
Dárcovství embryí představuje variantu umělého oplodnění s použitím spermií od anonymního dárce a oocytů (vajíček) od anonymní dárkyně. Jde o řešení vhodné zejména pro páry, které z různých důvodů nejsou schopny produkce zdravých spermií ani vajíček.

Dárcovství embryí patří mezi běžné a velmi úspěšné metody léčby neplodnosti. V České republice je dárcovství zárodečných buněk řešeno legislativou vycházející ze směrnic Evropské unie, které jsou závazné pro všechny členské státy. Jde zejména o zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk a vyhlášku č. 422/2008 Sb.

Na základě platných zákonů České republiky je dárcovství zárodečných buněk dobrovolné a anonymní jak pro dárce, tak pro příjemce a děti počaté pomocí této metody. Klinika je povinna uchovávat zdravotní dokumentaci dárců a dárkyní po dobu 30 let a podléhá pravidelným kontrolám ze strany státních úřadů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví).

Darovaná embrya

Klinika IRG disponuje systémem vyhledávání vhodných dárců a dárkyň, který umožňuje minimalizovat čekací dobu. Výběr vhodného dárce a dárkyně provádí lékař na základě dotazníku vyplněného příjemkyní a jejím partnerem se snahou o co nejvyšší shodu ve fenotypických parametrech. Pokud příjemkyně nepochází z Evropy a má zájem pouze o dárce a dárkyni odpovídajícího etnika, může hledání vhodného dárce prodloužit čekací dobu.

Dárkyně vajíček jsou mladé ženy ve věku do 33 let. Spermiogram dárců odpovídá standardním hodnotám dle WHO. Dárci a dárkyně jsou zcela zdraví, disponují negativní rodinnou anamnézou dědičných onemocnění, podstupují zákonem stanovená genetická vyšetření (karyotypizace a vyloučení mutací v genu pro cystickou fibrózu) a opakovaná vyšetření k vyloučení pohlavně přenosných chorob (HIV, HBSAg, HCV, chlamydie, syfilis). Darované spermie a darovaná vajíčka nepředstavují pro dárce zdroj finanční náhrady, dárkyně a dárce mají nárok pouze na náhradu vynaložených výdajů spojených s darováním.

Darovaná embrya jsou poskytnuta odpovídajícímu páru k embryotransferu.

 

PRŮBĚH LÉČBY DAROVANÝMI EMBRYI

Postup terapie s darovanými embryi je podobný terapii s vlastními vajíčky.

1. První kontakt

Domluvit termín vstupního pohovoru je možné telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře na těchto webových stránkách. Naše koordinátorka se vám obratem ozve a domluví s vámi termín vstupní konzultace s lékařem.

2. Před pohovorem

Po rezervaci termínu následuje komunikace s naší koordinátorkou. Pošle Vám vstupní dotazník, ten, prosím, vyplňte a pošlete nazpět.

Každý pacient by si měl připravit všechny potřebné výsledky, které má k dispozici.

Požadujeme následující vyšetření:

  • Cytologie
  • Ultrazvuk
  • Výsledky krevních testů (FSH, LH, E2, prolaktin a testosteron, nabráno mezi 2. a 5. dnem menstruačního cyklu).
  • Spermiogram partnera

Pokud jste taková vyšetření nepodstoupili, můžeme vás vyšetřit u nás na klinice.

3. Pohovor s lékařem

Pohovor trvá přibližně hodinu, během pohovoru vám bude kompletně vysvětlen průběh léčby a budou zodpovězeny vaše otázky.

4. Stimulační plán

Pokud se rozhodnete pro léčbu u nás, vytvoříme pro vás stimulační plán.

Hormonální stimulace trvá přibližně 12 – 16 dní.

Během stimulace je nutné ultrazvukové vyšetření zhruba 11. – 13. den.

5. Výběr dárkyně a dárce

Dárkyně a dárci jsou vybíráni na základě vašich kritérií a rysů (výška, váha, barva vlasů, barva očí).

Pokud nám zašlete vaše fotky, budou se nám lépe hledat vhodní dárci.

Máme velkou databázi dárkyň a dárců, tudíž u nás nejsou čekací doby.

Darování je anonymní a dobrovolné.

Dárkyně i dárci jsou před zařazením do databáze kompletně vyšetřeni.

6. Embryotransfer

Proces zavedení embrya do dělohy se nazývá embryotransfer.

Trvá přibližně 10–15 minut a je bezbolestný.

Po ET dostanete propouštěcí zprávu.

7. Těhotenský test

Za 14 dní po transferu.

Nejčastější otázky k darování embryí

7 nejčastějších otázek, které se týkají oplodnění darovaným embryem zodpověděla MUDr. Darina Krutinová, odbornice v oblasti asistované reprodukce, která v současné době působí na klinice FertiCare, která se zaměřuje na komplexní léčbu ženské i mužské neplodnosti, včetně léčby pomocí darovaných vajíček, spermií nebo embryí.

U kterých pacientů je dárcovství embryí indikováno?

Pro terapii darovanými embryi se obvykle rozhodují páry, které nemohou k otěhotnění použít vlastní gamety, tedy vajíčka nebo spermie. Ve většině případů pacienti absolvují několik IVF cyklů se svými gametami a nejsou úspěšní. U žen bývá hlavním důvodem nízká rezerva vlastních vajíček nebo jejich nepoužitelnost z důvodu věku. U mužů se nejčastěji jedná o absenci spermií nebo velmi závažné změny v analýze spermatu – spermiogramu. Zároveň je i široká skupina pacientů, kde zjistíme problém na genetické úrovni, jenž má za následek špatnou plodnost či kvalitu embryí.

Odkud pocházejí darovaná embrya?

Darovaná embrya vznikají spojením gamet – vajíček a spermií dárců. Jsou „vyrobena“ na míru tak, aby fenotyp dárce spermií a dárkyně vajíček odpovídal páru příjemců. Fenotyp je souhrnné označení pro pozorovatelné znaky jedince, jako je například výška nebo barva očí, barva kůže apod. Jednoduše hledáme dárce, kteří jsou nejvíc podobní ženě a muži, kteří podstupují na naší klinice léčebný program s darovaným embryem. Mimo fyzickou podobu se snažíme ve výběru maximálně uplatnit i stránku zájmů a charakteru daného páru.

Jaké požadavky musí splňovat dárci, kteří darují své pohlavní buňky - vajíčka a spermie?

Věk dárců obvykle musí být nižší než 35 let u žen a maximálně 40 let u mužů. Dárci gamet jsou velmi podrobně vyšetřeni z hlediska infekčních onemocnění (např. HIV, sexuálně přenosné nemoci, hepatitida B, C, chlamydie) a procházejí velmi přísným sítem genetické analýzy. I minimální možná zátěž dědičného onemocnění v rodině je pro dárce nepřípustná a okamžitě jej vyřadí z donorského programu gamet. Dále dbáme i na dobré návyky životosprávy (nekuřáci, bez nadváhy apod.)

Je darování embryí anonymní?

Zákon v ČR ukládá, že dárcovství embryí je striktně anonymní, stejně jako dárcovství gamet (vajíček a spermií). Příjemcům nejsou poskytnuty identifikační údaje ani fotografie dárců. To platí i opačně. Tedy dárce se nedozví informace o případných příjemcích. Tato opatření chrání obě strany od možných problémů pozdního kontaktování.

Jak dlouho taková terapie trvá?

Čekací doba na přijetí embryí se na jednotlivých klinikách liší. Některé kliniky nemají žádnou čekací dobu na konzultace a vstupní prohlídky. Celková doba terapie se ale odvíjí od konkrétních požadavků na dárce. Pokud disponujeme velkou databází dárců i dárkyň a z té vybíráme ty nejvhodnější pro maximální možné shody ke konkrétnímu páru, celá terapie 1.vstupní konzultace do transferu darovaného embrya do dělohy příjemkyně trvá 30 – 60 dní.

V jakém stádiu embryonálního vývoje se embrya nacházejí?

V našem případě jsou darovaná embrya k transferu výhradně ve stadiu blastocysty. Embrya, která dosáhla stádia blastocysty, mají statisticky největší schopnost implantace, protože překonala kritickou fázi svého vývoje (od 3.dne), ve které některá embrya zastavují svůj vývoj nejčastěji pro chromozomální změny.

Jaká je míra úspěšnosti těhotenství u darovaného embrya?

Mnohé pacientky přistupují k darovanému embryu jako k poslední šanci, jak dosáhnout svého snu mít dítě. Výsledky, které tato technika nabízí, jsou opravdu dobré. Míra otěhotnění s darovanými embryi je cca 47% při prvním transferu a po 3 nebo 4 pokusech dosahuje 90% bez ohledu na věk pacientky. Důležité je připravit pacientku na příjem embrya správnou medikací, což je zásadní pro následný vývoj embrya.

Jak se děloha připravuje na přijmutí embrya?

Příprava dělohy pro příjem darovaných embryí je obecně mnohem jednodušší než při vlastní IVF stimulaci. Pokud má pacientka pravidelný menstruační cyklus, lze ji provést v přirozeném cyklu, jednoduše přenesením embrya 5 dní po ovulaci, pokud je současně i vhodná výška a struktura endometria – děložní sliznice.

U pacientek, které nemají cykly nebo mají nepravidelnou menstruaci, případně růst jejich děložní sliznice není ideální, připravíme dělohu pomocí hormonální léčby, kde základním pilířem jsou dva hormony estradiol a progesteron.

Jsou nějaké emocionální aspekty při darování embrya?

Aby pár mohl podstoupit příjem darovaného embrya, je samozřejmě nezbytné promyslet všechny emocionální aspekty, které s sebou nese vzdání se vlastní genetiky ve prospěch těhotenství. Ne všichni partneři bývají na tento krok připraveni současně a závěrečnému společnému rozhodnutí vedou různé cesty. Před transferem embrya je samozřejmě nutné řešit a vyřešit všechny případné pochybnosti, které se mohou objevit.

V minulosti, až na malé výjimky, býval příjem darovaného embrya spíše tajemstvím partnerů. V současné době je téma této formy terapie otevřenější a pacienti se nebojí o něm hovořit.

Co mohu udělat, pokud zvažuji možnost darovaného embrya?

Pokud máte zájem dozvědět se více o dárcovství gamet nebo embryí, kontaktujte centrum asistované reprodukce. V rámci osobní konzultace osobně proberete váš případ a odpovědi na vaše otázky.