Online konzultace zdarma. Covid testy na počkání.

Dárcovství embryí představuje variantu umělého oplodnění s použitím spermií od anonymního dárce a oocytů (vajíček) od anonymní dárkyně. Jde o řešení vhodné zejména pro páry, které z různých důvodů nejsou schopny produkce zdravých spermií ani vajíček.

Dárcovství embryí patří mezi běžné a velmi úspěšné metody léčby neplodnosti. V České republice je dárcovství zárodečných buněk řešeno legislativou vycházející ze směrnic Evropské unie, které jsou závazné pro všechny členské státy. Jde zejména o zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk a vyhlášku č. 422/2008 Sb.

Na základě platných zákonů České republiky je dárcovství zárodečných buněk dobrovolné a anonymní jak pro dárce, tak pro příjemce a děti počaté pomocí této metody. Klinika je povinna uchovávat zdravotní dokumentaci dárců a dárkyní po dobu 30 let a podléhá pravidelným kontrolám ze strany státních úřadů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví).

Darovaná embrya

Klinika IRG disponuje systémem vyhledávání vhodných dárců a dárkyň, který umožňuje minimalizovat čekací dobu. Výběr vhodného dárce a dárkyně provádí lékař na základě dotazníku vyplněného příjemkyní a jejím partnerem se snahou o co nejvyšší shodu ve fenotypických parametrech. Pokud příjemkyně nepochází z Evropy a má zájem pouze o dárce a dárkyni odpovídajícího etnika, může hledání vhodného dárce prodloužit čekací dobu.

Dárkyně vajíček jsou mladé ženy ve věku do 33 let. Spermiogram dárců odpovídá standardním hodnotám dle WHO. Dárci a dárkyně jsou zcela zdraví, disponují negativní rodinnou anamnézou dědičných onemocnění, podstupují zákonem stanovená genetická vyšetření (karyotypizace a vyloučení mutací v genu pro cystickou fibrózu) a opakovaná vyšetření k vyloučení pohlavně přenosných chorob (HIV, HBSAg, HCV, chlamydie, syfilis). Darované spermie a darovaná vajíčka nepředstavují pro dárce zdroj finanční náhrady, dárkyně a dárce mají nárok pouze na náhradu vynaložených výdajů spojených s darováním.

Darovaná embrya jsou poskytnuta odpovídajícímu páru k embryotransferu.

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.