Online konzultace zdarma. Covid testy na počkání.

Dárcovství oocytů představuje variantu umělého oplodnění s použitím oocytů (vajíček) od anonymní dárkyně. Jde o řešení vhodné zejména pro ženy, které z různých důvodů již nemají funkční vaječníky či jejich vlastní oocyty jsou neschopné oplození nebo ženy, jejichž vlastní vajíčka disponují zvýšeným rizikem geneticky vrozené vady.

Dárcovství oocytů patří mezi velmi úspěšné metody léčby neplodnosti. V České republice je dárcovství zárodečných buněk řešeno legislativou vycházející ze směrnic Evropské unie, které jsou závazné pro všechny členské státy. Jde zejména o zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk a vyhlášku č. 422/2008 Sb.

Na základě platných zákonů České republiky je dárcovství zárodečných buněk dobrovolné a anonymní jak pro dárkyně, tak pro příjemkyně a děti počaté pomocí této metody. Klinika je povinna uchovávat zdravotní dokumentaci dárců a dárkyní po dobu 30 let a podléhá pravidelným kontrolám ze strany státních úřadů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví).

Darovaná vajíčka

Klinika Karlsbad Fertility disponuje systémem vyhledávání vhodných dárkyň, který umožňuje minimalizovat čekací dobu. Ve většině případů je možno zahájit léčebný cyklus do 2-3 měsíců od přihlášení. Na naší klinice je pro každou příjemkyni připravena jedna zdravá dárkyně. Výběr dárkyně provádí lékař na základě dotazníku vyplněného příjemkyní a jejím partnerem se snahou o co nejvyšší shodu ve fenotypických parametrech. Pokud příjemkyně nepochází z Evropy a má zájem pouze o dárkyni odpovídajícího etnika, může hledání vhodné dárkyně prodloužit čekací dobu.

Dárkyně vajíček jsou mladé ženy ve věku do 33 let. Všechny dárkyně jsou zcela zdravé s negativní rodinnou anamnézou dědičných onemocnění, podstupují zákonem stanovená genetická vyšetření (karyotypizace a vyloučení mutací v genu pro cystickou fibrózu) a opakovaná vyšetření k vyloučení pohlavně přenosných chorob (HIV, HBSAg, HCV, chlamydie, syfilis). Darovaná vajíčka nepředstavují pro dárkyni zdroj finanční náhrady, dárkyně má nárok pouze na náhradu vynaložených výdajů spojených s darováním.

Vajíčka získaná po stimulaci od mladé zdravé dárkyně jsou oplozena spermiemi partnera, popř. dárce a vzniklá embrya jsou k dispozici pro příjemkyni k embryotransferu a případné kryokonzervaci.

 

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.