Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace
Dárcovství oocytů představuje variantu umělého oplodnění s použitím oocytů (vajíček) od anonymní dárkyně. Jde o řešení vhodné zejména pro ženy, které z různých důvodů již nemají funkční vaječníky či jejich vlastní oocyty jsou neschopné oplození nebo ženy, jejichž vlastní vajíčka disponují zvýšeným rizikem geneticky vrozené vady.

Dárcovství oocytů patří mezi velmi úspěšné metody léčby neplodnosti. V České republice je dárcovství zárodečných buněk řešeno legislativou vycházející ze směrnic Evropské unie, které jsou závazné pro všechny členské státy. Jde zejména o zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk a vyhlášku č. 422/2008 Sb.

Na základě platných zákonů České republiky je dárcovství zárodečných buněk dobrovolné a anonymní jak pro dárkyně, tak pro příjemkyně a děti počaté pomocí této metody. Klinika je povinna uchovávat zdravotní dokumentaci dárců a dárkyní po dobu 30 let a podléhá pravidelným kontrolám ze strany státních úřadů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví).

Darovaná vajíčka

Klinika Karlsbad Fertility disponuje systémem vyhledávání vhodných dárkyň, který umožňuje minimalizovat čekací dobu. Ve většině případů je možno zahájit léčebný cyklus do 2-3 měsíců od přihlášení. Na naší klinice je pro každou příjemkyni připravena jedna zdravá dárkyně. Výběr dárkyně provádí lékař na základě dotazníku vyplněného příjemkyní a jejím partnerem se snahou o co nejvyšší shodu ve fenotypických parametrech. Pokud příjemkyně nepochází z Evropy a má zájem pouze o dárkyni odpovídajícího etnika, může hledání vhodné dárkyně prodloužit čekací dobu.

Dárkyně vajíček jsou mladé ženy ve věku do 33 let. Všechny dárkyně jsou zcela zdravé s negativní rodinnou anamnézou dědičných onemocnění, podstupují zákonem stanovená genetická vyšetření (karyotypizace a vyloučení mutací v genu pro cystickou fibrózu) a opakovaná vyšetření k vyloučení pohlavně přenosných chorob (HIV, HBSAg, HCV, chlamydie, syfilis). Darovaná vajíčka nepředstavují pro dárkyni zdroj finanční náhrady, dárkyně má nárok pouze na náhradu vynaložených výdajů spojených s darováním.

Vajíčka získaná po stimulaci od mladé zdravé dárkyně jsou oplozena spermiemi partnera, popř. dárce a vzniklá embrya jsou k dispozici pro příjemkyni k embryotransferu a případné kryokonzervaci.

 

Průběh léčby darovanými vajíčky

Postup terapie s darovanými vajíčky je podobný terapii s vlastními vajíčky.

1. Domluva termínu vstupního pohovoru

Domluvit termín vstupního pohovoru je možné telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře na těchto webových stránkách.

2. Příprava před vstupním pohovorem

Během rezervace Vám náš personál zašle vstupní dotazník, ten vyplníte a zašlete na e-mailovou adresu.

Připravíte si výsledky Vašich vyšetření a lékařské dokumenty – např. o předchozích cyklech (pokud jste nějaké podstoupila).

Požadujeme následující vyšetření:

  • Cytologické vyšetření
  • Gynekologické vyšetření
  • Výsledky krevních testů (LH, FSH, E2, Prolaktin, Testosteron – 2.-5. den menstruačního cyklu)
  • Spermiogram partnera

Jestliže výsledky těchto vyšetření nemáte, není problém, můžeme Vás vyšetřit u nás na klinice v den Vaší konzultace s lékařem

3. Pohovor s lékařem

Preferujeme osobní pohovor s lékařem, ale pro zahraniční pacienty je možné pohovor vést přes Skype.

Vstupní pohovor trvá přibližně 1 h.

Během vstupního pohovoru Vám bude vysvětlen celý průběh léčby a zodpovězeny všechny Vaše otázky.

Po vstupním pohovoru je možné provézt spermiogram u partnera s možnou následnou kryokonzervací spermií.

4. Sestavení stimulačního plánu

Jestliže se rozhodnete podstoupit léčbu u nás, sestavíme Vám na míru stimulační plán.

Stimulace trvá přibližně 12 – 16 dní.

Během stimulace Vás čeká ultrazvuk – přibližně 5. – 7. den.

5. Výběr dárkyně

Dárkyně je vybrána na základě vašich vzhledových rysů (výška, váha, barva očí, barva vlasů) – pokud nám zašlete svoji fotografii, je hledání dárkyně snazší a jsme schopni Vám vybrat dárkyni na základě Vašich požadavků.

Máme velkou databázi dárkyň, tudíž jsou čekací doby na vhodnou dárkyni minimální.

Darování je v České republice legální, dobrovolné a anonymní.

Před zahájením stimulace dárkyně musí být dárkyně důkladně vyšetřena dle EU směrnic.

Věkové rozmezí našich dárkyň se pohybuje v rozmezí 18 – 34 let.

6. Synchronizace Vašeho cyklu a cyklu dárkyně

Po Vašem odsouhlasení návrhu dárkyně začíná proces synchronizace cyklů s následnou výstavbou děložní sliznice. Tento proces zajistíme pomocí stimulačních léků. Dárkyně stimuluje přibližně 10 – 14 dní (dle růstu a vývoje vajíček).

Poté následuje odběr oocytů dárkyně. V den punkce jsou za potřebí spermie partnera/manžela – buď zamražené nebo z čerstvého odběru na naší klinice.

7. Embryotransfer

Dle vývoje embryí se provádí transfer 3. – 5. den po punkci vajíček. Proces přenesení embrya do dělohy je bezbolestný a trvá asi 10 – 15 min. Po zavedení embrya získáte od lékaře propouštěcí zprávu.

8. Za 14 dní následuje těhotenský test

Pokud je pozitivní, čeká Vás u nás ultrazvuk, poté Vás předáme do péče Vašemu gynekologovi.