Online konzultace zdarma. Covid testy na počkání.

Na co se obvykle ptají dárkyně vajíček.

Jaké dokumenty budu potřebovat při první návštěvě?

Zájemkyně o darování vajíček zodpovědně vyplní Dotazník dárkyně, kde uvede všechna významná fakta osobní i rodinné anamnézy a zdravotního stavu. Dále Vás požádáme o předložení občanského průkazu a kartičky pojištěnce.

Jaká vyšetření se provádí před zahájením terapie?

Základním kritériem výběru je kontrola hladiny významných hormonů, která se provádí z krve. Z odběru krve jsou také provedeny testy na přenosná infekční onemocnění HIV, syfilis, žloutenky typu B a C, a genetické vyšetření. Rovněž Vám bude provedeno základní gynekologické vyšetření a ultrazvuk.

Jak se vybírá vhodná dárkyně?

Jako dárkyně pro nás přicházejí v úvahu pouze zdravé ženy, do registru dárců jsou vzaty ve věku 18 - cca 31 let, načež samotné darování je možné do 34. Dále ženy, u kterých bylo vyloučeno nosičství přenosných či geneticky podmíněných onemocnění a funkce jejich vaječníků je naprosto v pořádku. Darované oocyty musí být nezpochybnitelně výborné kvality, proto na klinice Karlsbad Fertility výběr probíhá dle přísných kritérií pro darování gamet a embryí.Zároveň je Dárkyně/dárce odpovědně vybraný tak aby se co nejlépe shodoval/a s fenotypem pacientky/ pacienta.

Jak je to s antikoncepcí?

Před zahájením a před samotným naplánováním stimulace je možné hormonální antikoncepci užívat, po dobu stimulace vaječníků naopak hormonální antikoncepci užívat nelze. Je tedy třeba uvažovat o jiném způsobu ochrany před nechtěným otěhotněním. Znovu je možné hormonální antikoncepci užívat, jakmile žena po punkci vaječníků dostane menstruaci.

Jak probíhá stimulace vaječníků?

Stimulace vaječníků obvykle trvá 10-14 dní a spočívá v asi desetidenní aplikaci injekcí. Celý průběh stimulace sestává ze tří až čtyř návštěv-kontrol. Hormonální injekce vedou ke stimulaci a růstu folikulů ve vaječnících. Vpich miniinjekcí do podkoží zvládá dárkyně sama. Veškeré léky se musí užívat dle přesného rozpisu. Nemusíte se obávat, naše lékařské asistentky vám individuálně vysvětlí aplikaci léků a jejich užívání. Od zahájení stimulace do první ultrazvukové kontroly je zhruba 6-8 dní. Při druhé ultrazvukové kontrole je obvykle již naplánován termín odběru vajíček.

Jak probíhá odběr vajíček?

Celý odběr je ambulantní. Pod kontrolou ultrazvuku se poševní cestou odsají vajíčka. Tato punkce se provádí ve dvacetiminutové celkové anestesii, aby žena necítila žádnou bolest. Po této anestesii si odpočinete 2 hodiny na lůžku a můžete odejít domů, vždy ale v doprovodu druhé osoby.

Jsou s darováním spojena nějaká rizika?

Komplikací hormonální stimulace vaječníků může být tzv. „nepřiměřená a nadměrná reakce vaječníků“, zvaná hyperstimulační syndrom. Vaječníky reagují na využívané léky i po skončení užívání a po odběru vajíček. Jsou dále zvětšené a žena pociťuje tlak v podbřišku a „plnost břicha“. V těchto případech dárkyně přichází na kontroly a jsou jí podávány infuze, které vedou k úpravě stavu. Nadměrná reakce vaječníků na stimulaci ve většině případů samovolně ustoupí. Hyperstimulačním syndromem bývá postiženo 1-2% dárkyň. Hyperstimulační syndrom neohrožuje další plodnost ženy.

Je stimulace vaječníků bezpečná?

Stimulace vaječníků je považována za bezpečný medicínský postup, který neovlivňuje další zdravotní stav ani plodnost ženy. Stimulace vaječníků se v léčbě neplodnosti užívá přes 30 let. Po celou dobu se po celém světě snaží týmy lékařů ověřit, zda tato stimulace nezvyšuje výskyt nádorových onemocnění vaječníků. Výsledky jsou průběžně publikovány. Největší z dlouhodobých studií probíhala přes 20 let v Izraeli. Letos byla zveřejněna na konferenci v Singapuru. Z veškerých dosavadních studií vyplývá, že hormonální stimulace vaječníků neohrožuje pacientky zvýšeným výskytem nádorových onemocnění.

Je dárcovství anonymní?

V zemích evropské unie, ve kterých je zákonem povolena léčba darovanými oocyty platí pro darování zárodečných buněk princip anonymity. To garantuje, že se nikdy žádná příjemkyně nedozví, kdo je dárkyní a žádná dárkyně se nedozví, kdo je příjemkyní. Zákon však zdravotnickému zařízení ukládá informace o dárkyni archivovat.

Mohu žádat náhradu ušlých výdajů spojených s darováním?

Na klinice Karlsbad Fertility vyplácíme jako náhradu ušlých výdajů spojené s darováním jednorázově po úspěšném odběru 18-20 tis. Kč, které dostanete bezprostředně po úspěšném odběru vajíček před odchodem domů.

Mohu žádat náhradu ušlých výdajů spojených s darováním?

Na klinice Karlsbad Fertility vyplácíme náhradu ušlých výdajů spojených s darováním, kterou dárkyně dostane bezprostředně po každém odběru vajíček před odchodem domů.

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.