Zavolejte nám Konzultace

V Karslbad Fertility působí již od roku 2009 jako vedoucí embryologické laboratoře. Po absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se tamtéž věnovala doktorském studiu a výzkumu v Ústavu dědičných metabolických poruch na 1. Lékařské Fakultě. Odtud si RNDr. Veselíková přinesla špičkovou znalost kultivace tkáňových kultur in vitro.

„Úspěšná léčba neplodnosti dnes představuje kombinaci celé řady lékařských disciplín. V Karslbad Fertility mají pacienti k dispozici unikátní tým expertů napříč všemi souvisejícími lékařskými obory.“

Praxe

  • Institut reprodukční medicíny a genetiky v Karlových Varech, vedoucí embryologické laboratoře
  • IVF Zentren Prof. Zech – Karlsbad s. r. o.  – vedoucí embryologické laboratoře
  • Nemocnice v Karlových Varech, oddělení klinické biochemie a hematologie - jiný odborný pracovník
  • LF UK a VFN Praha, Ústav dědičných metabolických poruch – vysokoškolský vědecký pracovník, zdravotní laborant na výzkumných projektech
  • 2014 – Clinical Embryologist (mezinárodní certifikát ESHRE)

Vzdělání

  • 2008 Rigorozní zkoušky, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  • 2003 Promoce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, obor biochemie