Vstupní konzultace s IVF specialistou na všech klinkách zdarma do konce srpna 2024.

Zavolejte nám Konzultace
Důvodem odběru je určení karyotypu vyšetřovaného pacienta. Při cytogenetickém vyšetření karyotypu z krve jsou kultivovány T-lymfocyty (druh bílých krvinek).

Dělení T-lymfocytů je stimulováno rostlinným lektinem Phytohemaglutininem (PHA). Pod mikroskopem je sledován počet a struktura jednotlivých chromozomů.

Indikací k vyšetření karyotypu jsou:

  • abnormální fenotypické příznaky u pacienta (odchylky od běžných tělesných znaků)
  • problémy růstu a vývoje u pacienta
  • mentální retardace pacienta nebo v rodině pacienta
  • narození mrtvého plodu a úmrtí novorozence
  • opakované spontánní potraty
  • problémy s fertilitou
  • pozitivní rodinná anamnéza chromozomálních přestaveb
  • screeningové vyšetření dárců oocytů a spermií