Důvodem odběru je určení karyotypu vyšetřovaného pacienta. Při cytogenetickém vyšetření karyotypu z krve jsou kultivovány T-lymfocyty (druh bílých krvinek).

Dělení T-lymfocytů je stimulováno rostlinným lektinem Phytohemaglutininem (PHA). Pod mikroskopem je sledován počet a struktura jednotlivých chromozomů.

Indikací k vyšetření karyotypu jsou:

  • abnormální fenotypické příznaky u pacienta (odchylky od běžných tělesných znaků)
  • problémy růstu a vývoje u pacienta
  • mentální retardace pacienta nebo v rodině pacienta
  • narození mrtvého plodu a úmrtí novorozence
  • opakované spontánní potraty
  • problémy s fertilitou
  • pozitivní rodinná anamnéza chromozomálních přestaveb
  • screeningové vyšetření dárců oocytů a spermií
Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.