Přesto, že se nádorová onemocnění v populaci vyskytují poměrně často, pouze 5-10% z nich vzniká na podkladě dědičné dispozice. V těchto případech má však genetické vyšetření zásadní přínos nejen pro vyšetřovanou osobu, ale také pro blízké příbuzné.

V případě průkazu dědičné dispozice k nádorovému onemocnění je možné včas totiž zahájit pravidelná preventivní vyšetření a riziko vzniku nádoru tak minimalizovat nebo mu zcela předejít. Nejčastěji se zde bavíme o nádorech prsu a vaječníků, tlustého střeva (Lynchův syndrom, familiární adenomatózní polypóza) a dalších vzácnějších nádorových onemocněních s dědičnou složkou.

Obvykle vyšetřujeme jedince u nichž (nebo jejich rodinných příslušníku) se vyskytl nádor:

  • v mladém věku
  • u osob s různými typy nádorů
  • u oboustranných nádorů v párových orgánech
  • u opakovaného výskytu stejného nádoru v rodině
  • u opakovaného výskytu stejného typu nádoru u téhož jedince

V případě již probíhající onkologické léčby se u mnoha typů nádorů v současné době podle genetických vyšetření zahajuje konkrétní cílená léčba nebo naopak je možné díky vyšetření některou agresivnější léčbu jako je např. radiotrerapie vynechat.

Všechna tato vyšetření musí indikovat klinický genetik, stejně tak musí klinický genetika následně pacientovi předat výsledek vyšetření s eventuelním doporučením dalších vyšetření či sledování u příslušných odborníků.

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.