V případě jakékoli abnormality, vývojové vady u plodu či u poruch růstu plodu, u vícečetných těhotenství se zvýšeným rizikem apod. provádíme na našem pracovičti superkonziliární ultrazvukové vyšetření. Toto velmi specializované vyšetření provádí pročkolený lékař s mezinárodná certifikací FMF Certificate of competence a licencí vydanou gynekologickou a porodnickou společností ČLS JEP.

FMF – celosvětově uznávaná nezávislá mezinárodní certifikační autorita se sádlem v Londýně. Poskytuje certifikace lékařům, kteří splní odborné podmínky spočívající v teoretických i praktických znalostech a dovednostech. Pouze pokud vyšetření provádí certifikovaný lékař dle FMF metodiky, je zaručena vysoká kvalita a spolehlivost daných měření.

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.