Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech a ve Znojmě je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace

Vyšetření provádíme v rámci genetické ambulance v Karlových Varech.

V případě jakékoli abnormality, vývojové vady u plodu či u poruch růstu plodu, u vícečetných těhotenství se zvýšeným rizikem apod. provádíme na našem pracovičti superkonziliární ultrazvukové vyšetření. Toto velmi specializované vyšetření provádí proškolený lékař s mezinárodní certifikací FMF Certificate of competence a licencí vydanou gynekologickou a porodnickou společností ČLS JEP.

FMF – celosvětově uznávaná nezávislá mezinárodní certifikační autorita se sídlem v Londýně. Poskytuje certifikace lékařům, kteří splní odborné podmínky spočívající v teoretických i praktických znalostech a dovednostech. Pouze pokud vyšetření provádí certifikovaný lékař dle FMF metodiky, je zaručena vysoká kvalita a spolehlivost daných měření.