Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech a ve Znojmě je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace
Metoda fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pomáhá identifikovat za pomocí specifických fluorescenčně značených DNA sond početní i strukturní chromozómové aberace (odchylky).

Screening probíhá zpravidla u chromozomů 13, 18, 21, X a Y, které bývají nejčastější příčinou chromozomálních aberací a bývá doplněn vyšetřením chromozomů 15, 16 a 22, jejichž početní odchylky jsou častěji nacházeny u potracených plodů.