Metoda fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pomáhá identifikovat za pomocí specifických fluorescenčně značených DNA sond početní i strukturní chromozómové aberace (odchylky).

Screening probíhá zpravidla u chromozomů 13, 18, 21, X a Y, které bývají nejčastější příčinou chromozomálních aberací a bývá doplněn vyšetřením chromozomů 15, 16 a 22, jejichž početní odchylky jsou častěji nacházeny u potracených plodů.

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

Nahoru ▴
© FertiCare SE is a member of the group GeneraLife formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.