Vstupní konzultace s IVF specialistou v Karlových Varech a ve Znojmě je pro nové pacienty aktuálně zdarma.

Zavolejte nám Konzultace
Ultrazvukové vyšetření ve 20.-22.týdnu těhotenství patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Vyšetření provádíme v genetické ambulanci v Karlových Varech.

Vyšetřením lze odhalit některé ze závažných vývojových vad. Dále sledujeme množství plodové vody, vzhled a uložení placenty.

Všechna ultrazvuková vyšetření na našem pracovišti provádí speciálně proškolení lékaři s mezinárodní certifikací FMF Certificate of competence. Vyšetření probíhají dle doporučených postupů našich i zahraničních odborných společností.

Písemná zpráva musí zhodnotit:

  • počet plodů.
  • vitalitu.
  • biometrii, při které jsou měřeny parametry BPD, HC, AC, FL a vypočtena odhadovaná hmotnost plodu – EFW (při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací těhotenství podle CRL v I. trimestru je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu). .
  • morfologii plodu (se zápisem „bez zjištěných morfologických abnormalit plodu“).
  • lokalizaci placenty (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky).
  • množství plodové vody.